400 stillinger fordelt

Åtte av ti kommuner kan nå styrke barneverntjenesten ved hjelp av regjeringens øremerkede midler.
21.03.2011
13:39
16.12.2013 15:41

solfrid.rod@lomedia.no

Som tidligere omtalt i Fontene søkte kommunene om bortimot 700 stillinger.

Fredag 18. mars sendte fylkesmennene sine svarbrev til kommunene om totalt 400 nye stillinger.

12 prosents økning

Dette tilsvarer en økning på 12 prosent, ifølge barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Flest stillinger får Oslo, med 50 nye. Akershus får 46,8, mens Hordaland får 37,7. Prosentvis er økningen størst i Sør-Trøndelag og minst i Vest-Agder og Troms.

– Dette er en stor satsing på barnevernet og viser at denne regjeringen leverer konkrete resultater til de som trenger det aller mest. Vårt fremste mål har vært å øke kapasiteten i det kommunale barnevernet der behovet har vært størst. Barn og unge skal ikke vente på å få hjelp hvis de trenger det, sier Audun Lysbakken i en pressemelding.

Kompetanseløft

At det er søkt om langt flere stillinger, viser at behovet er stort, medgir Lysbakken.

– 400 stillinger er det antallet ansatte vi mener det er mulig å kunne rekruttere i løpet av et år, sier han.

Av de 240 millioner kronene som ble øremerket, går i overkant av 180 millioner til nye stillinger. Resten er satt av til kompetanseløft for ansatte i det kommunale barnevernet.

Fylkesvis oversikt over nye stillinger finner du her.

21.03.2011
13:39
16.12.2013 15:41