JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Utdanning topper FOs ønskeliste

Kommende sosialarbeidere må få bedre utdanninger, og det vil koste mer, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.
24.09.2013
14:02
16.12.2013 23:56

mia.paulsen@lomedia.no

Ifølge uttalelser fra Inga Marte Thorkildsen har de rød-grønne lagt inn en heving av barnevernpedagogutdanningen i neste års budsjett. Men FO mener det trengs mer, og til både barnevernpedagoger, vernepleiere og sosionomer.

– Regjeringen må sikre utdanningene våre og erkjenne at det koster mer å tilrettelegge for gode profesjonsutdanninger enn for reine akademiske disipliner. Det må være økonomiske rammer til å finansiere utdanningene på forsvarlig måte, sier Mimmi Kvisvik.

Dette er et av FOs viktigste krav til den nye regjeringen. Forbundet har nettopp publisert en rekke krav til den nye regjeringen på sine nettsider.

I utdanningene vil Kvisvik ha mer satsing på vekselvirkning mellom teori, ferdigheter og praksis, og høy kvalitet i alle undervisningsformer.

– Er utdanningene for dårlige nå?

– Nei, men vi får meldinger fra utdanningssektoren om at de strever i forhold til det økonomiske grunnlaget de har til rådighet. Finansieringen må opp, sier hun.

Fattigdom

Den nye regjeringen må dessuten ta tak i fattigdomsproblemene, mener FO.

– De må sikre at laveste ytelse for trygd og sosialhjelp ligger på forsvarlig nivå. Det betyr at SIFO (statens institutt for forbruksforskning, journ.anm.) sine satser må gjelde.

FO har tidligere uttrykt et sterkt og tydelig ønske om at barnetrygden må sikres som fortsatt universell ordning.

– Fattigdommen har ringvirkninger for barna. FO ønsker også at barnetrygden ikke skal avregnes mot sosialhjelpen, sier Kvisvik.

Også asylbarnas situasjon må bli en viktig oppgave for den nye regjeringen, mener Mimmi Kvisvik.

– Vi skal selvsagt ivareta de barna som allerede er her. Amnesti kan være løsningen for noen. Men det er skremmende hvis amnestiet skal kjøpes med en enda strengere asylpolitikk. Det ønsker vi ikke, understreker hun.

Slår ring om trepartsamarbeid

Kvisvik er spent på arbeidslivspolitikken til den nye regjeringen. Mange av signalene fra valgvinnerne har vært i strid med arbeidstakerstandpunkter. Hun legger stor vekt på at den nye regjeringen må videreføre trepartsamarbeidet mellom regjering, fagbevegelse og arbeidsgivere.

– Velferdsstaten bygger på trepartsamarbeidet. Partiene som skal inn i regjering har en annen tradisjon enn den avtroppende regjeringen, som har hatt tett samarbeid med partene. Vi har sett signaler som legger mer vekt på arbeidsgivers styringsrett, for eksempel når det gjelder arbeidstid, sier hun.

Også innstillingsretten er viktig for FO. Det betyr at fagforbundene kan si ja eller nei til å fravike arbeidstidsbestemmelsene innenfor arbeidsmiljølovens rammer.

– Og den nye regjeringen må la arbeidsmiljøloven være i fred, understreker Mimmi Kvisvik.

24.09.2013
14:02
16.12.2013 23:56