JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sender hjem selvmordsutsatte

Helse Sør-Øst vil bare betaler innleggelse for de utagerende pasientene på Oslo Hospital. Mens de selvmordsutsatte skal sendes hjem.
16.12.2010
11:53
16.12.2013 14:56

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

I november ga Helse Sør-Øst beskjed om at Oslo Hospital ikke vant opp i anbudsrunden. Nå ser det likevel ut til at Helse Sør-Øst fortsatt må opprettholde en lukket avdeling for de voldelige pasientene.

Helseregionen tilbød seg i forrige uke å fortsatt betale for 14 av sykehusets 31 plasser. De 14 er på lukket avdeling for blant annet pasienter med høy voldsrisiko.

Men helseregionen ønsker ikke å betale for de 17 åpne plassene. Uten disse klarer ikke Oslo hospital å fortsette driften og må legge ned.

Mediestyrt

– Lukket avdeling har vært mye framme i media, hva som skal skje med voldelige pasienter om de ikke kan være her lenger. Mens de på åpen avdeling, de selvdestruktive pasientene, er lite framme i offentligheten, påpeker sosionom ved Oslo Hospital, Marte Skinnarmo.

Tilbudet fra helseregionen er i tråd med Olsen-utvalgets anbefalinger tidligere i år, som framhevet at «de distriktspsykiatriske sentrene og det kommunale tjenesteapparatet i dag ikke er dimensjonert for å ivareta de farligste og mest dyssosiale pasientene med kombinasjonen ruslidelser og annen psykisk lidelse». (Fontenes utheving)

Umistelig tilbud

170 pasienter er innom hospitalet i løpet av et år. Må de legge ned, forsvinner en umistelig del av behandlingstilbudet, frykter Skinnarmo. Hun er de ansattes representant i styret og er med i aksjonsgruppa mot nedleggelsen med bl.a. egen side på Facebook.

– Vi er en integrert del av psykiatrien, ikke noe ekstratilbud. Dette er pasienter som ikke bare kan overføres til timebehandling ved DPS-ene (distriktspsykiatriske sentre, journ. anm.) eller til en ordning med hjemmebesøk. Det er en del av sykdommen deres at de ikke møter opp eller er hjemme til rett tid. De er ikke friske nok til DPS eller ambulant behandling (hjemmebesøk, journ. anm.).

Til det er hverdagen for kaotisk, med rus og vekslende psykotiske tilstander. Konsekvensen av å legge ned tilbudet om innleggelse kan bli katastrofale, mener sosionomen.

Forråing av psykiatrien

– Psykiatrien vil bli enda råere enn den er nå. Folk blir gående hjemme. Sykdommen får utvikle seg mer og mer før den kvalifiserer til å bli lagt inn. Det blir mer venting, flere selvmord, økt tvang. Tenk på ringvirkningene for pårørende, barn og foreldre som må hjelpe dem som egentlig skulle vært innlagt.

Stenger Oslo Hospital, betyr det en 40 prosents reduksjon i døgntilbudet for flere av Oslos bydeler.

Stenger døra etter 700 år

De rundt 100 ansatte, hvorav åtte sosionomer og vernepleiere, ble sagt opp i månedsskiftet. Sammen med pasientene må de ut innen 1. mars. Flere er i gang med å søke nye jobber, forteller Skinnarmo. De får ingen sluttpakke, kun tre måneders lønn, seks for dem over 60.

Oslo Hospital startet som kloster i 1290 og behandlet spedalske. Sykehuset åpnet i 1538 og har siden behandlet alvorlige psykiske lidelser. Siden 2005 har de hatt avtale med Helse Øst, som ble til Helse Sør-Øst. Anbudsordningen setter nå punktum for det 700 år gamle behandlingsstedet.

er et psykiatrisk sykehus i Gamlebyen i Oslo

drives som ideell stiftelse

har 17 åpne og 14 lukkede plasser

drev i fjor plasser for Helse Sør-Øst for 80 millioner kroner

16.12.2010
11:53
16.12.2013 14:56

er et psykiatrisk sykehus i Gamlebyen i Oslo

drives som ideell stiftelse

har 17 åpne og 14 lukkede plasser

drev i fjor plasser for Helse Sør-Øst for 80 millioner kroner