Kurs og utdanning http://www.musikkultur.no 1 Nordiske Miljøterapikonferansen om Spiseforstyrrelser Oslo universitetssykehus http://fontene.no/?tem=nd_job_redirect_fontene_new&tempid=2603 Videreutdanninger Høgskolen i Oslo og Akershus http://fontene.no/?tem=nd_job_redirect_fontene_new&tempid=2660 Etterutdanninger Regionsenter for barn og unges psykiske helse http://fontene.no/?tem=nd_job_redirect_fontene_new&tempid=2662