Utekontakten inntar skolene

Utekontakten i Bergen har det siste året trappet opp det forebyggende arbeidet. De samarbeider nå med ti skoler, både på ungdomstrinnet og på videregående.
27.08.2015
10:01
27.08.2015 20:01

fontene@lomedia.no

– Vi har lagt om halve driften og har nå ni ansatte som kun jobber med oppfølging av skoleungdom, sier Roy Juvik, avdelingsleder ved Utekontakten i Bergen og ansvarlig for skolesatsingen.

Utekontakten har en fordel som de andre tjenestene som jobber mot ungdom, ikke har. Utekontaktens feltarbeidere jobber også i sentrum og er i byen på kveldene og i helgene.

Der kan de fange opp skoleungdom som dukker opp i bybildet. Utekontakten får dermed et bedre totalbilde, mener Juvik.

På ungdommens arena

– Når vi blir kjent med ungdommene på skolene, kjenner vi dem igjen på byen. Det gir oss en god mulighet for tidlig intervensjon.

Utekontakten har henvendt seg til rektorene. Responsen har vært entydig positiv og har ført til et tett samarbeid med både barnevernstjenesten, miljøterapeuter, skolepsykologer, helsesøster, rådgiver og andre på skolene.

– Vi har satt oss noen arbeidsmål. Det viktigste er vi skal se etter ensomme elever. Det kan være et signal på mange ting. Våre medarbeidere har identifisert bekymringsfulle tilfeller som skolene ikke en gang har vært klar over, forteller Juvik.

Han understreker at Utekontakten er mer tilbakeholden på skolene enn i det oppsøkende arbeidet i sentrum. De ansatte er opptatt av å skjerme ungdommene og være forsiktig med å identifisere dem.

– Vi er på deres arena, og da må vi respektere det hvis de ikke ønsker å snakke med oss, poengterer Juvik.

Godt mottatt

Hira Azeem og Alesia Emilianus går begge i niende klasse på Kjøkkelvik Ungdomsskole. De mener det er verdifullt å møte Utekontaktens feltarbeidere.

– Jeg synes det er fint at vi kan ta opp spørsmål som vi ellers ikke snakker om, sier Hira når Fontene besøker skolen.

– Vi snakker for eksempel om hva vi vil ha i nærområdet, og vi snakker om hvor vi tilbringer tiden etter skolen, skyter Alesia inn.

Det er Elise Sandøy og Stefano Giusti fra Utekontakten som tar Fontene med i storefri på Kjøkkelvik. Der er de et par dager i uka. Enkelte ungdommer kan være litt skeptiske, men etter et års tilstedeværelse på skolen har Utekontaktens feltarbeidere opparbeidet en god kontakt med de fleste elevene.

– Responsen er annerledes på ungdomsskolene enn på videregående. Jeg synes det kan være lettere å forklare hvem vi er på videregående skoler, påpeker Stefano Giusti.

En annen metodikk

Samtidig er det lettere å bygge identitet på ungdomsskolene, der en stiller mer med blanke ark. Dette krever også tilpasning fra Utekontakten, forklarer Giusti.

– Vi har ikke snakket med så unge før. Det er stor forskjell på å snakke med en 12-13-åring og 17-åring, sier han.

Sandøy utdyper:

– Metodikken er annerledes. Vi går mye bredere ut og tar tak i ting før de eskalerer. Vi må tilpasse vår tilnærming. Vi opplever mye nysgjerrighet, spesielt på ungdomsskolene. Der har de ikke så mye bånd på seg.

– På skolene blir vi kjent med ungdommer som vi ellers ikke treffer. Ikke minst er det fint at vi kan være med på å skape positive relasjoner, og ikke bare dukker opp når ungdommen røyker hasj. Det er veldig bra å ha i bunn når de tar kontakt senere. Det kan bli en åpning, forteller Giusti.

Elise Sandøy understreker at Utekontakten spesielt har opplevd gode resultater med det å kunne følge ungdommene fra barne- til ungdomsskolen. De kommer raskere i posisjon, og når de ser dem i sjuende klasse, kjenner de allerede ungdommene på navn.

Utvider tilbudet

Utekontakten går bredere ut i skolene enn i sentrum. Blant annet har det blitt kjørt såkalte arenagrupper, der skolene samler et tverrsnitt av ungdommene og de får anledning til å snakke om sin hverdag.

Roy Juvik understreker at skolesatsingen skal være en godt kjent tjeneste. Det ideelle er at alle ungdommene vet hvordan de kan ta kontakt. Totalt når skolesatsingen ut til 6 000 til 6 500 ungdommer. På sikt håper Juvik at det skal være mulig å utvide tilbudet. Flere andre skole enn dem som i dag omfattes av satsingen, har kontaktet Utekontakten.

– Til neste år kommer vi til å skifte ut noen av skolene. Noen av dem har signalisert at de ikke har behov for våre tjenester lenger, sier Juvik.

Når vi blir kjent med ungdommene på skolene, kjenner vi dem igjen på byen. Det gir oss en god mulighet for tidlig intervensjon.

Roy Juvik

27.08.2015
10:01
27.08.2015 20:01