Fv: Siri Tveitan (31), Einar Egenæs (64), Marie Benedikte Nygaard (28), Tarjei Fiskum (26) og Cathrine Bjerklund (38) deltok på landskonferansen for sosialarbeidere i somatiske sykehus 27 -28. september 2018.

Fv: Siri Tveitan (31), Einar Egenæs (64), Marie Benedikte Nygaard (28), Tarjei Fiskum (26) og Cathrine Bjerklund (38) deltok på landskonferansen for sosialarbeidere i somatiske sykehus 27 -28. september 2018.

Jathushiga Rajah

Sosionomer på sykehus: – Våg å vise deg frem!

På landskonferansen for sosialarbeidere i somatiske sykehus forteller fem sykehussosionomer om sine tips for å bli mer synlig i sykehusmiljøet.
28.09.2018
15:00
28.09.2018 15:06

jbr@lomedia.no

– Så fikk vi den telefonen som er alle foreldres skrekk.

Konferansen starter med at Kathrine Haugland Martinsen, som leder FOs profesjonsråd for sosionomer, ønsker velkommen. Hun forteller om en episode hun personlig fikk erfare hvorfor sosionomer trengs på sykehus. Hennes yngste sønn ble utsatt for en alvorlig ulykke i Spania i sommer.

Kathrine Haugland Martinsen, leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO,  åpnet årets landskonferanse for sosialarbeidere i somatiske sykehus.

Kathrine Haugland Martinsen, leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO, åpnet årets landskonferanse for sosialarbeidere i somatiske sykehus.

Bjørn A. grimstad

– I ettertid har jeg tenkt at jeg gjerne skulle ha vært tilbudt en sykehussosionom, forteller Martinsen.

I et rom fullsatt av sykehussosionomer fortalte Martinsen både om sine personlige erfaringer og om FOs kampsaker for denne yrkesgruppa. Det gikk heldigvis bra med sønnen til Martinsen, men hun er ikke i tvil om at sykehussosionomer trengs.

Fontene tok tempen på landskonferansen og spurte noen av de 50 deltakerne om hva de mener er viktige saker for sykehussosionomer i 2018.

Siri Tveitan (31), Ahus, 9 år som sykehussosionom

Siri Tveitan

Siri Tveitan

Jathushiga Rajah

– Hvilke saker er viktig å få frem for sykehussosionomene nå i 2018?

– Sykehussosionomene må bli flinkere til å bruke systemene i sykehuset til å synliggjøre hva det er de gjør. Bruk det som finnes av registrering av henvisninger og konsultasjoner, finn riktige prosedyrekoder og vis gjennom sykehusspråket hva slags arbeid vi sykehussosionomer gjør.

– Hvordan blir sykehussosionomer oppfattet av det øvrige helsepersonellet?

– Helsepersonell blir veldig takknemlig om du kan ordne noe som de ikke kan noe om. Særlig hvis man kan komme inn og gjøre noe som sykepleierne ikke har tid til, da blir de kjempeglade. Da ringer de resten av året.

– Hvilke råd har du til en sylfersk sykehussosionom?

– Det er veldig nyttig å ha god og lang erfaring fra førstelinjen. Da tenker jeg spesielt på erfaringer fra Nav, barnevern eller rusomsorg, fordi det ofte er den erfaringen vi trenger mest inne på sykehuset.

Einar Egenæs (64), Barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus, 3 år som sykehussosionom (etter 20 år på rus og 20 år på BUP)

Einar Egenæs

Einar Egenæs

Jathushiga Rajah

– Hvilke saker er viktig å få frem for sykehussosionomene nå i 2018?

– Autorisasjon som helsepersonell! Det er viktig at vi sosionomer også har autorisasjon slik at vi kan utøve faget vårt på sykehusene på lik linje med resten av helsepersonellet.

– Hvordan blir sykehussosionomer oppfattet av det øvrige helsepersonellet?

– Vi blir ofte høyt skattet i hverdagen. På grunn av vår kompetanse på sosialmedisinske spørsmål, men også på grunn av breddeperspektivet vårt ved at vi kan hjelpe pasienter og pårørende i forhold til samarbeid med for eksempel Nav. Men faget vårt blir ikke alltid anerkjent nok som et vitenskapelig, akademisk fag i sykehusmiljøet. Og derfor er det også viktig med den autorisasjonen og at vi får den på plass.

– Hvilke råd har du til en sylfersk sykehussosionom?

– Vær en god lagspiller for pasientene og de pårørende, men kom deg også på vaktrommet og sørg for et godt samspill med sykepleierne.

Marie Benedikte Nygaard (28 år), går fra LHL sykehuset Gardermoen til Ullevål sykehus, 2 år som sykehussosionom

Marie Benedikte Nygaard

Marie Benedikte Nygaard

Jathushiga Rajah

– Hvilke saker er viktig å få frem for sykehussosionomene nå i 2018?

– Ellers i samfunnet er sosionomene inne i selve hjelpeapparatet, og den rollen vi sykehussosionomer har ved å guide brukeren til å finne fram i hjelpeapparatsystemet er unik. Vi finnes i spesialisthelsetjenesten som et bindeledd mellom sykehusene og resten av hjelpeapparatet. Og det synes jeg kunne frontes mer og blitt mer synliggjort.

– Hvordan blir sykehussosionomer oppfattet av det øvrige helsepersonellet?

– Som sosionom har vi mange ulike fag bakt inn i fagutdannelsen vår fra økonomi, juss, psykologi, sosialantropologi også videre. Samtidig skal man som sykehussosionom samarbeide med noen som har et naturvitenskapelig utgangspunkt, og det kan være utfordrende å diskutere en pasient ut fra alle disse ulike perspektivene. Men mitt inntrykk er at det øvrige kollegiet i helsevesenet setter pris på hva vi sykehussosionomene gjør når de først får en forståelse av vårt fagperspektiv, samtidig som det selvfølgelig er en kontinuerlig prosess å jobbe med å utfylle hverandre på det faglige.

– Hvilke råd har du til en sylfersk sykehussosionom?

– Vær frampå! Presenter deg selv, insister på at du skal få være med selv om du først får et nei i første omgang og kom med gode argumenter for hvorfor du skal være med. Ikke ty til telefonen eller e- post, men snakk med folk personlig, vær undrende og bruk de sosialfaglige perspektivene også i kontakt med kollegaer.

Tarjei Fiskum (26) Sykehuset Telemark, halvannen måned som sykehussosionom

Tarjei Fiskum

Tarjei Fiskum

Jathushiga Rajah

– Hvilke saker er viktig å få frem for sykehussosionomene nå i 2018?

– Få fram i lyset at sosionomer på sykehus gjør faktisk en jobb de også.

– Hvordan blir sykehussosionomer oppfattet av det øvrige helsepersonellet?

– Jeg tror det er ganske enkelt. Man blir lyttet til hvis resten av kollegiet på sykehuset har kunnskap om sykehussosionomers rolle. Men har de ikke den nødvendige kunnskapen, så tror jeg at man som sykehussosionom kan bli sett litt rart på.

– Hvilke råd har du til en sylfersk sykehussosionom?

– Jeg har akkurat begynt selv, så det må du spørre noen andre om.

Cathrine Bjerklund (38), LHL sykehuset Gardermoen, 1 år som sykehussosionom

Cathrine Bjerklund

Cathrine Bjerklund

Jathushiga Rajah

– Hvilke saker er viktig å få frem for sykehussosionomene nå i 2018?

– Politikerne må skjønne viktigheten av arbeidet vi sykehussosionomer gjør. Gi oss muligheten til å komme inn tidlig for å hjelpe, jobbe på tvers av sektorer, få gode overganger og se pasienten i et helhetlig perspektiv. Når vi ser den gruppa som sliter og ser hvor sammensatte utfordringene deres kan være, så er det kjempeviktig at vi får ressursene til å kunne gjøre det vi er gode på.

– Hvordan blir sykehussosionomer oppfattet av det øvrige helsepersonellet?

– Det er nok enkelte som undervurderer viktigheten av det psykososiale og det kan fort handle om kun det medisinske. Helheten av pasientbildet kan forsvinne litt. Så vi må nok kjempe noe for tilværelsen og til enhver tid gjøre det vi kan for å være synlige. Det er jo ulike roller og profesjoner på et sykehus og det er jo fortsatt en profesjonskamp. Det er ikke til å komme unna.

– Hvilke råd har du til en sylfersk sykehussosionom?

– Stol på egne vurderinger og våg å stå i kampene. Bruk kollegaer aktivt, og fortsett å jobbe for det tverrfaglige.

28.09.2018
15:00
28.09.2018 15:06