Neppe utredning om LO-medlemskap

FO er så knyttet til LO at de ikke en gang trenger å utrede hvorfor.
21.03.2015
14:13
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

FO Hedmark prøvde seg på FO-kongressen med et forslag om å utrede tilknytningen til LO.

Olav Neerland mente det var grunn til å spørre om LO ivaretar høyskolegruppene godt nok. Han var ikke tilfreds med hvordan LO hjelper FO å opprettholde organisasjonsretten overfor Fagforbundet, FOs viktigste konkurrent. Også det faglig-politiske samarbeidet oppleves av enkelte som «klamt», mente han.

– LO må ikke ta oss for gitt, sa han.

Solid posisjon

«Veterandelegat» Thor Solheim, var ikke enig, og påpekte at FO nå har fått en solid posisjon innenfor LO.

– Vi var en fremmed fugl i LO i starten, men det er lite bråk om dette nå, mente han.

Heidi Klokkervold fra FO Sør-Trøndelag var blant dem som mente seg hørt og sett i det lokale LO-arbeidet.

– Det er bare å melde seg, så blir du ønsket velkommen, sa hun.

Mange partier

Mona Nilsen fra Nordland kjente seg ikke igjen på noe klamt forhold til politikken i LO. De lokale LOene der består av folk fra mange partier, understreket hun.

En prøvevotering viste at 55 delegater ville utrede forholdet, mens 135 sa nei. Avstemningen skjer seinere i dag.

Godt å ta debatten

Førstesekretær i LO Peggy Hessen Følsvik fulgte debatten med interesse.

– Jeg synes resultatet er ganske talende. Det er forsåvidt fint at disse debattene kommer opp. Men jeg er helt sikker på at FO trenger LO og LO trenger FO.

– Enkelte mener LO er for lite lydhøre for signaler fra FO?

– Men vi hører jo hva Mimmi (Kvisvik) sier. Hun deler ikke det synet. Så hører jeg at det kan være ulike syn når det gjelder LO lokalt. Til syvende og sist tror jeg det er veldig opp til de enkelte representantene å være aktive i de lokale LO-leddene, sier hun.

– FO er jo et uvanlig LO-forbund, kan det være et problem?

– En økende andel av LOs medlemmer har høyere utdanning. Dette er noe LO-kongressen har sagt at LO skal jobbe med. Og nå har vi jo Renee Rasmussen, som er LO-sekretær og har høyere utdanning. Både FO og andre utdanningsforbund er viktige for oss.

Peggy Hessen Følsvik mener FO via LO har unike muligheter for å få gjennomslag for sine synspunkter.

– Ta for eksempel forskrift om vold og trusler, som er et veldig godt eksempel på at FO får til ting som medlem av LO. Vi har hatt et godt faglig samarbeid i LO-familien. Dette ville FO kanskje ikke fått på plass ellers, spesielt med den regjeringen vi har nå, avslutter hun.

Jeg er helt sikker på at FO trenger LO og LO trenger FO.

Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO

21.03.2015
14:13
27.08.2015 20:01