Nav-direktør Joakim Lystad får sparken av Robert Eriksson

Lystad må gå etter datasprekk på 1,5 mrd. og manglende evne til å sette hele folket i arbeid.
10.04.2015
12:04
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Robert Eriksson (FrP) har gitt Joakim Lystad beskjed om å fratre stillingen som direktør i Nav.

Det skjer som et forsøk på å vise handlekraft og å snu velfredsstatens egen supertanker. Han har over lengre tid vurdert Lystads stilling, bekrefter Eriksson.

Slaktrapport

Beslutningen ble offentliggjort på en pressekonferanse fredag. Det skjedde bare 24 timer etter at et ekspertutvalg ledet av tidligere KS-direktør Sigrun Vågeng leverte en rapport om Nav sin evne til å sette brukerne sine i kontakt med arbeidslivet.

Etaten fikk slakt: Bare 3 prosent av brukermøtene involverer kontakt med mulige arbeidsgivere.

– Vågeng-utvalgets rapport bekrefter min observasjon over tid, at Nav har gått i en retning der de setter system over folk, sier Eriksson.

– Jeg ønsker at Nav skal bli bedre for mennesker som står i en sårbar, maktesløs situasjon. (...) Skal vi lykkes med Navs hovedoppgave, å få flere som står utenfor inn i arbeidslivet, trengs ny kraft.

1,5 mrd. datasprekk

Den første begrunnelsen Eriksson nevnte for oppsigelsen var likevel datasprekken på 1,5 milliarder kroner. To høringer i Stortinget har stilt spørsmål ved etatens evne til å gjennomføre storstilte omstillinger i datasystemene sine.

Til tross for det, har Eriksson inntil videre konstuert Navs sjef for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Kjersti Monland, som Nav-direktør.

Lystad skriver i en e-post til Nav-ansatte:

"Sammen med alle de dyktige og engasjerte medarbeiderne i NAV har jeg gjort mitt beste for å bidra til at NAV skal bli en stadig bedre organisasjon for brukerne. Den utviklingen vet jeg vil fortsette under fungerende arbeids- og velferdsdirektør, Kjersti Monland."

Han går inntil videre inn i en ordinær stilling i Arbeids- og sosialdepartementet fra neste uke.

Jeg ønsker at Nav skal bli bedre for mennesker som står i en sårbar, maktesløs situasjon

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP)

10.04.2015
12:04
27.08.2015 20:01