JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Bildet som tegnes er at ansatte ikke har nok tid til å hjelpe dem som har det vanskelig, sier Agenda-rådgiverne Tiril Halvorsen og Alex Fjeldavli.

– Bildet som tegnes er at ansatte ikke har nok tid til å hjelpe dem som har det vanskelig, sier Agenda-rådgiverne Tiril Halvorsen og Alex Fjeldavli.

Simen Aker Grimsrud

De foreslår seks grep for å styrke sosialpolitikken

Det viktigste grepet er å bli kvitt skjemaveldet, ifølge Tiril Halvorsen og Axel Fjeldavli i Tankesmien Agenda.
17.06.2022
15:19
17.06.2022 15:19

simen@lomedia.no

Under et frokostmøte i regi av Tankesmien Agenda fredag, ble rapporten «Nye muligheter for sosialpolitikken» lansert. Det er de to Agenda-rådgivere Axel Fjeldavli og Tiril Halvorsen som står bak. De har intervjuet 2400 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere om deres arbeidshverdag.

Her er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

·        5 av 10 opplever at kontrollsystemer og rapportering er en begrensning på å utøve faget sitt i arbeidshverdagen.

·        5 av 10 opplever at knapp økonomi i virksomheten er en begrensning på å utøve faget sitt i arbeidshverdagen.

·        7 av 10 mener brukerne de møter i sitt arbeid faller mellom flere stoler i hjelpeapparatet.

·        5 av 10 mener kommersialisering og/eller markedstenkning står i veien for å tenke helhetlig i tjenestene de jobber.

– Bildet som tegnes er at ansatte ikke har nok tid til å hjelpe dem som har det vanskelig, blant annet på grunn av trange kommunebudsjetter og omfattende rapporteringskrav, sa Tiril Halvorsen.

Hun pekte på at ansvaret for velferden blir pulverisert, og trakk fram det boligsosiale arbeidet som et eksempel. Her deler sju departementer på ansvaret.

Agendas seks forslag til politiske grep for å styrke sosialpolitikken:

1.      Flere kommuner burde ta i bruk verktøy som synliggjør den økonomiske gevinsten av å investere i forebygging.

 

2.      Det må gjennomføres en tillitsreform som blant annet rydder opp i detaljstyring, styrker medbestemmelsen og gjør digitale løsninger mer tillitsbaserte.

 

3.      Samordningen av sosialpolitikken i sentralforvaltningen må styrkes, for eksempel gjennom å gi Arbeids- og inkluderingsdepartementet et særskilt samordningsansvar eller samle flere av oppgavene i ett departement med en egen sosialminister.

 

4.      Den tverrfaglige bemanningen i helsevesenet bør økes.

 

5.      Nav må gjøres mer tilgjengelig for brukerne, blant annet gjennom utvidede åpningstider.

 

6.      Innenfor velferdsstatens førstelinje bør bruk av konkurranse og markedsretting begrunnes særlig, og ikke være utgangspunktet. Private innslag i barnevernet bør på grunn av barns særlig utsatte posisjon avvikles.

Trekker fram tillitsreform

Agenda-rådgiver Axel Fjeldavli sa fra scenen at vi trenger en mer helhetlig tilnærming til sosialpolitikken og til sosialt arbeid «på bakken». På spørsmål om hva som er det viktigste forslaget, svarte han utformingen av en tillitsreform.

– Det er et større, helhetlig forslag som vil kunne bidra til å løse tingene vi kommer inn på i rapporten, sier han.

Han fortalte at ansatte som har deltatt i undersøkelsen er frustrerte over at de har for liten tid til å gjøre jobben sin.

– De har lyst til å bruke tid med brukere, og ikke foran pc-en. Noe handler om rapportering, men det handler også om hvordan vi tenker om nye digitale løsninger. En del av systemene som vi har innført, har vi ikke tenkt nok over hvordan det fungerer for de ansatte i praksis, sa Fjeldavli.

Enighet om mindre rapportering

I paneldebatten som fulgte sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen at arbeidet med tillitsreformen i Nav allerede er godt i gang.

– Det er et kontinuerlig arbeid, og vi skal bruke trepartssamarbeidet.

Hun mener det viktigste i tillitsreformen er at de ansatte i Nav skal få tid og mulighet til å bruke sin faglighet.

– Det vi vet er at individuell oppfølging fungerer godt for unge som står utenfor arbeidslivet. Da må ansatte få mulighet til å følge opp individuelt og kunne bruke faglig skjønn, sa Persen.

Fra venstre: Ordstyrer Andreas Christiansen Halse fra Agenda, Venstre-politiker Sveinung Rotevatn, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, FO-leder Mimmi Kvisvik og Agenda-rådgiver Alex Fjeldavli.

Fra venstre: Ordstyrer Andreas Christiansen Halse fra Agenda, Venstre-politiker Sveinung Rotevatn, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, FO-leder Mimmi Kvisvik og Agenda-rådgiver Alex Fjeldavli.

Simen Aker Grimsrud

Venstres Sveinung Rotevatn uttrykte at han heier på regjeringens arbeid med en tillitsreform.

– Det er ikke alle prosjekter jeg håper denne regjeringa lykkes med, men jeg håper de lykkes med denne reformen. Jeg er veldig for at offentlig ansatte i alle etater skal få bruke sin faglighet, og bruke tiden sin på det som betyr noe. De skal ikke føle at de kaster bort kompetansen sin, sa Rotevatn.

FO-leder Mimmi Kvisvik understreket at en tillitsreform ikke handler om at man skal slutte helt med rapportering.

– Det vi skal slutte med er å rapportere om alt ansatte gjør fra A til Å, alle detaljene. Men vi skal helt tydelig rapportere på samfunnsmandatet, sa Kvisvik.

Vil ikke love egen sosialminister

Før valget i fjor høst lanserte Mimmi Kvisvik ideen om å samle sosialpolitikken i ett departement, som skal ha det overordnede ansvaret. Hun drømte om egen sosialminister. I dag er sosialfeltet fordelt på flere departementer.

I Agenda-notatet er et av forslagene å samordne sosialpolitikken bedre enn i dag, og en egen sosialminister blir trukket fram som en mulighet.

– Vi tror det som gis fokus, får fokus, sa Kvisvik.

Men arbeids- og inkluderingsministeren ville ikke love at det blir en egen sosialminister i regjeringen.

– Departementsstrukturen ligger sånn den gjør. Det er ikke gitt at feltet får høyere status om vi får en egen minister. Jeg er veldig glad for å være sosialminister, men at jeg også har arbeids- og inkluderingsfeltet. Jeg jobber tett med andre statsråder. Jeg mener sosialpolitikken er så viktig at alle skal jobbe med det, sa Mjøs Persen.

17.06.2022
15:19
17.06.2022 15:19