Skribentene i dette debattinnlegget, Eimund F. Arnesen og Martin Ø. Myhre, mener dette ikke er tiden for en profesjonskamp mellom sykepleiere og vernepleiere.

Skribentene i dette debattinnlegget, Eimund F. Arnesen og Martin Ø. Myhre, mener dette ikke er tiden for en profesjonskamp mellom sykepleiere og vernepleiere.

Privat

Vi er midt i en nasjonal krise. Dette er ikke tiden for profesjonskamp

DEBATT: Psykisk helsevern og rusbehandling rammes også av koronakrisen. Da er det uheldig å fokusere på at vernepleiernes kompetanse burde benyttes på somatiske sengeposter, skriver to vernepleiere i dette debattinnlegget.
03.04.2020
17:11
03.04.2020 17:30

I løpet av den siste tiden er det flere vernepleiere som har reagert på at deres rolle som helsepersonell undervurderes i den pågående pandemien. Fontene har blant annet skrevet om at vernepleiere reagerer på at de er utelatt fra utlysninger fra helseforetakene. De har også skrevet om at vernepleiere opplever manglende anerkjennelse for jobben de gjør.

Fontene har også nylig publisert et debattinnlegg hvor vernepleier Christian skriver at vernepleiere bør inn på landets somatiske sengeposter for å bistå med håndteringen av korona-krisen på lik linje med sykepleiere.

Må også anerkjenne sykepleiernes kompetanse

Det er forståelig at debatten engasjerer, også utenom krisetid, da kampen for å bli kvalifisert som helsepersonell er historisk viktig for vernepleiere. I dag er vi anerkjent for kompetansen vår innen sektorer som psykisk helsevern, rusbehandling og skole. Men den ordinære somatiske spesialisthelsetjenesten med medisinske sengeposter har ikke vært, og vil nok ikke bli, en relevant arbeidsplass for vernepleiere.

På samme måte som vi ønsker anerkjennelse for vår kompetanse, må vi også være villige til å anerkjenne sykepleiernes kompetanse på dette feltet. Det er vanskelig å finne argumenter for å velge en nyutdannet vernepleier over en nyutdannet sykepleier til å jobbe på en medisinsk sengepost.

Vernepleiere sto ikke på lista da Helse Bergen søkte om ekstra helsepersonell. Nå beklager de

Vi bør puste lettet ut

Vi er nå midt i en nasjonal krise der hele befolkningen jobber og sliter for at helsevesenet ikke skal kollapse. Dette er ikke tiden for profesjonskamp.

Vernepleiere skal og bør bidra i helsetjenestene i denne krisen, men alle er tjent med at vi primært gjør dette innen sektorer vi har størst kompetanse.

Når helseforetakene vil rekruttere store mengder sykepleiere for å sikre riktig bemanning og kompetanse, bør vi puste lettet ut. For det er ingen tvil om at sykepleiere er bedre rustet til å yte helsehjelp på somatiske sengeposter.

Til alle dere som leter etter kvalifisert helsepersonell: Vi er ikke langt unna

Ingen i vår målgruppe blir mindre trengende

Vernepleiere har en kompetanse som raskere og mer effektivt kan anvendes andre steder i helsetjenesten. Nå som samfunnets fokus er rettet mot pandemien, blir det vanskeligere for dem som allerede sliter med å mestre hverdagen.

Ingen i våre målgrupper blir mindre trengende av en pandemi.

Foregår ikke bare på intensiven

Vi burde være rause nok til å unne andre profesjoner den anerkjennelsen de fortjener. I en pandemi er det naturlig at leger og sykepleiere står i fronten for å behandle pasienter rammet av en alvorlig og smittsom infeksjonssykdom.

Men kampen mot pandemien foregår ikke kun på intensiven. Den foregår også i kommunehelsetjenesten, psykiske helsevern og rusbehandling. Når disse områdene også rammes av koronakrisen, er det uheldig å fokusere på at vernepleierens kompetanse burde bli benyttet på somatisk sengeposter.

Ikke mindre viktig

Solidaritet med utsatte grupper er en kjerneverdi for vernepleiere. Det må vi ikke glemme under den pågående krisen. At andre profesjoner nå får velfortjent oppmerksomhet betyr på ingen måte at vår egen profesjon er mindre viktig.

Vi vil derfor oppfordre alle vernepleiere til å være stolte av jobben de gjør og se sitt bidrag som viktig i den store helheten, selv om søkelyset nå ikke er på oss.

03.04.2020
17:11
03.04.2020 17:30