Christian Nygård Heimsjø synes alle bør gjøre seg kjent med vernepleiernes helsefaglige kompetanse.

Christian Nygård Heimsjø synes alle bør gjøre seg kjent med vernepleiernes helsefaglige kompetanse.

Privat

Til alle dere som leter etter kvalifisert helsepersonell: Vi er ikke langt unna

DEBATT: Det er en selvfølge at vernepleiere bør bli vurdert til å jobbe på sykehus i den situasjonen vi står i nå.
30.03.2020
10:31
30.03.2020 10:31

Sykepleiere og vernepleiere er begge viktige i dagens samfunn, og de utfyller hverandre svært godt. Dette virker det som det er få som vet. Det er spesielt i løpet av de siste ukene at jeg har forstått hvor lite kjennskap folk har til hva vi vernepleiere kan gjøre innenfor somatikken.

Jeg ønsker derfor å gjøre alle kjent med vernepleierens helsefagkompetanse. For vi kan faktisk bidra til en hel del i den omfattende pandemien vi står ovenfor i dag.

Vernepleier Kristine føler at jobben ikke blir verdsatt: – Jeg blir rett og slett lei meg

Vernepleiernes kompetanse har endret seg

Jeg har snakket med sykepleiere som sier at vi har ulik spisskompetanse. Det er jeg enig i. Samtidig er ikke situasjonen slik den en gang var. Før hadde vernepleiere mindre kompetanse innen helsefag enn vi har i dag, og det var tydeligere grenser som skilte utdanningene.

Dagens vernepleiere mener jeg får sin spisskompetanse alt etter hvor de jobber eller har praksis. Derfor mener jeg ingen kan påstå at en vernepleier ikke har den egnede kompetansen man trenger for å jobbe innenfor somatikken.

Sykepleiernes spisskompetanse står sterkt og har vært relativt lik hele veien. Likevel er det ingenting som stopper en vernepleier fra å tilegne seg den samme kompetansen. Jeg mener derfor det er en selvfølge at vernepleiere bør bli vurdert til å jobbe på sykehus i den situasjonen vi står i nå.

Vernepleiere sto ikke på lista da Helse Bergen søkte om ekstra helsepersonell. Nå beklager de

På lik linje som sykepleierne

Ifølge FOs skriv om vernepleiernes helsefagkompetanse, kan vernepleiere på lik linje med sykepleierne utføre alle medisinskfaglige prosedyrer som ligger til eller er delegert fra en lege. Vernepleiere har heller ikke noe begrensninger i sin autorisasjon eller legemiddelhåndteringskompetanse sammenlignet med sykepleiere.

Det er imidlertid viktig å påpeke at man som helsepersonell har plikt til å melde ifra om at man trenger nødvendig opplæring. Å kjenne sin egen kompetanse er viktig med tanke på de arbeidsoppgavene og prosedyrene man utfører. Dette gjelder for begge utdanningene.

Skrivet fra FO viser at vernepleiere kan utføre sykepleieprosedyrer og både observere og behandle pasienter. Jeg synes derfor det er merkelig at vernepleiere ikke blir vurdert som kvalifisert helsepersonell i en krisetid som dette. Dette handler vel også om at arbeidsgivere ikke vet at de ikke kan utelukke vernepleiere som søker på sykepleierstillinger.

Frustrerende å måtte forsvare utdanningen min

I den situasjonen vi står i nå, mener jeg det er viktig å se hver enkelts individuelle kompetanse i stedet for å henge seg opp i om man er vernepleier eller sykepleier.

Nå som vi står overfor en pandemi, skulle man tro at Helse-Norge opplyses om vernepleiernes helsefagkompetanse. For det er frustrerende å måtte forsvare utdanningen min.

Så til alle dere som leter etter kvalifiserte helsepersonell i disse dager. Her er en liten påminnelse fra oss vernepleiere: Bruk oss!

30.03.2020
10:31
30.03.2020 10:31

Mye lest