STREIKELEDER: Alle fortjener en verdig pensjon, mener Ingrid Rasten.

STREIKELEDER: Alle fortjener en verdig pensjon, mener Ingrid Rasten.

Martin Guttormsen Slørdal

Ingrid Rasten vil sikre pensjonen til velferdsstatens kvinner

Tillitsvalgt Ingrid Rasten oppdager stadig nye sider ved seg selv, nå både som snekker og streikeleder på Oslo universitetssykehus.
14.06.2019
12:20
14.06.2019 12:20

anne.siri@lomedia.no

– Hvordan er det å streike?

– Jeg streiker for første gang, og har både gledet meg og vært nervøs. Saken vår viser seg å være svært enkel å forklare, og folk flest er så positive! De tuter når de kjører forbi og takker oss for innsatsen. På sykehuset hvor jeg jobber får vi pensjon fra første krone først ved 37 prosent stilling, så streiken føles ekstra viktig her.

Massiv støtte til streikende sykehusansatte: Ni av ti støtter kravet om pensjon fra første krone

– Hva er det første du ville gjort hvis du ble valgt som LO-leder?

– Likelønn er en grunnleggende forutsetning for likestilling, så jeg ville ha sikret likelønn. Lønn innen ett og samme forhandlingsområde bør være lik for likeverdige grupper. Fortsatt er det dessverre forskjeller i lønn innad i samme sektor, og enda større forskjeller mellom de ulike sektorene.

– Hva gjør deg forbannet?

– Urettferdighet oppsummerer det meste. Akkurat nå kommer jeg ikke utenom pensjon – alle skal ha rett til en verdig pensjon.

– Hvem i Norge fortjener høyere lønn?

– Sosialarbeidere, lærere, politi, brannvesen, sykehusansatte … alle som trengs for at velferdsstaten vår skal fungere.

– Hva er ditt skjulte talent?

– Snekring. Jeg pusser opp leiligheten min og ser stadig at jeg får til helt nye ting, som å sette opp en levegg.

– Hva er ditt viktigste verktøy i jobben?

– Min egenskap som sosial og utadvendt.

– Pensjon for alle, det føles bra å streike for!

– Hva var din første betalte jobb?

– I min fars kontor- og databutikk i Egersund, som 15-åring. Jeg var med på vareopptelling.

– Hvilken bok har gjort sterkest inntrykk på deg?

– «Overvåkning og straff» av den franske filosofen Michel Foucault. Den handler om hvordan vi lager regimer og regler for å sette hverandre i bås, og hvordan vi ofte føyer oss etter de samme reglene – uten å stille spørsmål ved dem. I fagbevegelsen er vi derimot ganske gode til å stille spørsmål ved ting vi er uenige i.

Streiken trappes opp: – Det er så utrolig urettferdig!

– Hvis du skulle valgt et annet yrke, hva ville det ha vært?

– Som liten ville jeg bli politi, i voksen alder håndverker. I realiteten ville det trolig blitt noe innen ledelse og administrasjon.

– Hvem skulle du helst sett som Norges statsminister?

– Jeg stemmer Arbeiderpartiet, men savner en karismatisk person som snakker til vanlige folk. Jeg vil ha Jens Stoltenberg tilbake!

– Hvilke planer har du for sommeren?

– Jeg skal tre herlige uker til Florida for å slappe av i varmen.

Ingrid Rasten

Hvem: Ingrid Rasten, foretakstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) ved Oslo Universitetssykehus. Frikjøpt fra stillingen som miljøterapeut ved barnepsykiatrisk avdeling.

Hvorfor: Streikeleder ved samme sykehus for medlemmene av Fellesorganisasjonen og Creo, forbundet for kunst og kultur. 670 sykehusansatte over hele landet streiker for pensjon fra første krone for ansatte som har mindre enn 20 prosent stilling.

14.06.2019
12:20
14.06.2019 12:20

Ingrid Rasten

Hvem: Ingrid Rasten, foretakstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) ved Oslo Universitetssykehus. Frikjøpt fra stillingen som miljøterapeut ved barnepsykiatrisk avdeling.

Hvorfor: Streikeleder ved samme sykehus for medlemmene av Fellesorganisasjonen og Creo, forbundet for kunst og kultur. 670 sykehusansatte over hele landet streiker for pensjon fra første krone for ansatte som har mindre enn 20 prosent stilling.