Kjersti Pollestad jobber som miljøterapeut ved barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved St. Olav. Hun stiller seg 100 prosent bak de kravene til de streikende.

Kjersti Pollestad jobber som miljøterapeut ved barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved St. Olav. Hun stiller seg 100 prosent bak de kravene til de streikende.

Jan Are Hansen

Streiken trappes opp: – Det er så utrolig urettferdig!

Det gnistrer i øynene til Kjersti Pollestad når hun beskriver pensjonsvilkårene mange av kollegene hennes på St. Olavs Hospital i Trondheim blir avspist med.
11.06.2019
23:02
13.06.2019 12:53

fontene@lomedia.no

På tirsdag tok Fellesorganisasjonen (FO) ut ytterligere 15 av sine 197 medlemmer ved sykehuset i streik. Til sammen streiker nå 20 FO-medlemmer i Trondheim for retten til pensjonsordninger som er uavhengig av stillingsstørrelse.

Henger ikke på greip

Kjersti Pollestad jobber som miljøterapeut ved barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved St. Olav. Selv om hun i dag har en stilling som gir henne full pensjonsopptjening, stiller hun seg 100 prosent bak kravene til de streikende i Fellesorganisasjonen.

– Det er mange barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere som starter med svært små stillingsbrøker når de går inn i arbeidslivet. Dersom de begynner i en kommunal stilling får de full pensjonsopptjening fra første dag uansett hvilken prosent de har. Her på St. Olav derimot, så starter denne opptjeningen først når man har 20 prosent stilling. Det henger overhode ikke på greip, fastslår hun engasjert.

Hun mener de ansatte på sykehuset som har stillingsbrøker under denne grensa, hver dag utfører oppgaver som er grunnleggende nødvendig for at tjenestene og driften skal foregå forsvarlig.

– De er en viktig del av virksomheten her på sykehuset?

– Helsetilbudet på St. Olav hadde ikke fungert uten denne gruppen. Da er det ikke urimelig at man krever anstendige pensjonsordninger, sier Pollestad som selv startet yrkeskarrieren i en liten deltidsstilling.

– Jeg hadde 17,9 prosent da jeg begynte for drøyt 20 år siden. Jeg vet godt hvor skoen trykker, forteller hun.

Kan ikke ha det sånn i 2019

På plenen utenfor det såkalte 1930-bygget på St.Olav skinner trøndersola god og varm. Oppmøtet med fagorganiserte fra både Fellesorganisasjonen, Fellesforbundet og Delta er stort. En rekke andre forbund i LO og YS har også inntatt plassen for å vise sympati med de streikende.

– Streikeviljen er råsterk her i dag. Det gjør virkelig godt å se at folk ikke bare stillesittende godtar behandlingen av grupper som brutalt blir nektet adgang til tjenestepensjonsordningen.

Det sier Bente Aune Bragstad, fylkessekretær i FO-Trøndelag.

Streikeviljen er råsterk hos fylkessekretær i FO-Trøndelag Bente Aune Bragstad (t.v.) og streikeleder Lene Næsgaard.

Streikeviljen er råsterk hos fylkessekretær i FO-Trøndelag Bente Aune Bragstad (t.v.) og streikeleder Lene Næsgaard.

Jan Are Hansen

Hun er oppgitt over en rigid arbeidsgiverside som tviholder på en regel som hun mener forlengst er utdatert.

– Hvordan har dialogen med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter Helse vært?

– De har vært særdeles lite imøtekommende hva angår våre krav. At vi nå trapper opp streiken er en klar beskjed om at vi ikke kommer til å gi oss, sier Bragstad.

Hun legger til at ikke bare er pensjon som denne gruppen taper.

– Også uførepensjon og etterlattepensjon går de glipp av. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det i Norge i 2019, understreker hun.

Fellesorganisasjonen i Trøndelag var godt representert under tirsdagens markering på St.Olav.

Fellesorganisasjonen i Trøndelag var godt representert under tirsdagens markering på St.Olav.

Jan Are Hansen

Rammer skjevt

Streikeleder Lene Næsgaard i FO-Trøndelag er helt enig med kollegaen sin. Hun legger i tillegg vekt på at tre av fire som rammes av ordningen er kvinner i små stillinger med lav lønn.

– Det er en diskriminerende regel som straffer kvinner i særlig grad, sier hun under fanen til Fellesorganisasjonen.

Selv om kontingenten med menn blant de omlag 200 oppmøte ikke var så aller verst, var kvinnene i soleklart overtall.

Dagens ordning rammer skjevt kjønnsmessig?

– Helt klart.

– Kan den også påvirke nyrekrutteringen av barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere?

– Ja. Det er definitivt også en fare på sikt dersom vi ikke får gjennomslag for kravene våre, mener hun.

Næsgaard understreker samtidig at selv om FO har tatt ut 20 ansatte ved St. Olav i streik, så har de gjort sitt ytterste for at aksjonen ikke skal ramme pasientene i for stor grad.

– Det har vært viktig for oss å skjerme en uskyldig tredjepart. Når det er sagt - det kommer nok til å oppstå noen brudd på tjenestefrister, sier hun.

Hard kritikk

– Det er bare direktørene i Spekter som synes denne pensjonsordningen er grei. Men vi har de ansatte i ryggen. Også legene og sykepleierne på St.Olav støtter oss i kampen for at de med lavest stillingsprosent skal tjene opp pensjon.

– Vi har muskler og vilje til å stå dette løpet ut, fastslår FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Vi har muskler og vilje til å stå dette løpet ut, fastslår FO-leder Mimmi Kvisvik.

Jan Are Hansen

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen, la ikke fingrene imellom i karakteristikken av den fastlåste situasjonen. Og applausen satt løst og høyt da hun holdt sin appell til de frammøtte.

Også nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, og Arnstein Wekre, hovedstyremedlem for region Trøndelag og Møre og Romsdal, kom med hard kritikk av motparten.

– Hvorfor unner ikke arbeidsgiver sliterne ved sykehusene en anstendig tjenestepensjonsordningen? spurte Larsen med klar adresse til ledelsen ved St.Olavs Hospital.

– De sitter bak vinduene der, sa han og pekte mot 1930-bygget rett bak.

– En rettferdig pensjonsopptjening er småpenger for arbeidsgiver, men helt avgjørende for de det gjelder, tordnet Wekre.

– Pensjon for alle, det føles bra å streike for!

Står løpet ut

Etter aksjonen var gruppen med representanter fra FO samlet ved inngangen til Nevrosenteret på St.Olav for å gjøre opp status.

– Dere får det til her i Trøndelag, smiler forbundsleder Kvisvik.

– Kan streiken bli langvarig?

– Det gjenstår å se. En ting er i hvert fall sikkert - alle forbundene som står bak streiken har muskler og vilje til å stå dette løpet ut, avslutter hun.

11.06.2019
23:02
13.06.2019 12:53