JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er regiondirektøren i Bufetat sør villig til å kjøre institusjonene i grøfta for å vinne en maktkamp om turnusordninger?

140 års institusjonserfaring er borte med ett pennestrøk, skriver Trond Rekdal Henriksen: «Jeg har vært tillitsvalgt i 14 år og har aldri vært i en tøffere periode.»

140 års institusjonserfaring er borte med ett pennestrøk, skriver Trond Rekdal Henriksen: «Jeg har vært tillitsvalgt i 14 år og har aldri vært i en tøffere periode.»

Nadia Frantsen

23.08.2021
25.08.2021 09:24
DEBATT: Minst 12 miljøterapeuter har nå sagt opp sine stillinger, Bufetat har mistet 140 års yrkeserfaring fra barnevernsinstitusjon. Det kan virke som regiondirektøren ikke mener det er noe problem.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

FO stiller seg undrende til holdningene vi møter i Bufetat region sør vedrørende de sentrale særavtalene departementet og hovedsammenslutningene har fremforhandlet. Avtalene synes ikke å holde mål rent faglig. Som tillitsvalgte forholder vi oss lojalt til avtalene sentrale parter har inngått, og har tillit til at våre forhandlere ivaretar det faglige så vel som det tariffmessige i sine vurderinger. Vi opplever at arbeidsgiver i region sør ikke gjør det samme. Vi mener enhver vurdering/evaluering av avtalen må formidles via linjen og ikke til oss på regionalt eller lokalt nivå.

I forbindelse med omlegging av turnus på Geithus har FO og Fagforbundet etterlyst en faglig begrunnelse, denne har ikke kommet. Arbeidsgiver har kommunisert at langturnus ikke var kompatibel med standardisert forløp og at turnusen medførte at man var for lenge borte i friperioden. Vi foreslo tidlig en kombinasjon av langturnus og todelt turnus i samarbeid med lokal arbeidsgiver for å imøtekomme argumentene fra regionledelsen. Dette ble avvist med begrunnelse i at langturnusen skulle bort. Vi mener avtalene de sentrale partene har fremforhandlet gir rom for en kombinasjon av ulike turnuser som ivaretar både ungdommene vi jobber med og de ansatte. Arbeidsgiver plikter å lytte til og vurdere innspillene tillitsvalgte bidrar med. Å avfeie våre forslag med at langturnus «ikke holder faglige mål» oppleves som arrogant og usaklig. Vi etterlyser faglighet og dokumentasjon som skal danne grunnlag for gode beslutninger rundt hvilke turnuser som skal benyttes.

Jeg har jobbet i langturnus i barnevernsinstitusjon siden 2005, og har fortsatt til gode å se en rapport fra statsforvalter eller godkjenningsmyndighet som har kritisert turnusordningen vi har hatt på Geithus. Sykefraværstallene for 2018 var lavest i landet for statlige barnevernsinstitusjoner. I dag er sykefraværet alarmerende høyt.

FO mener at beslutningen er «tatt på forhånd» og at vår medbestemmelse var helt fraværende. Som lokal tillitsvalgt forhandlet jeg turnusforslag med en leder som ikke hadde myndighet til å inngå avtale, men måtte få den godkjent av regiondirektøren. Det kan synes som regionledelsen mikrostyrer helt ut i ytterste ledd. Dette står i sterk kontrast til de andre regionene der regionledelsen verken sier at de skal ha langturnus eller ikke, men mener dette er noe de lokale partene må komme til enighet om. Vi er kjent med at turnusendringer som ble gjort på Bjørgvin Ungdomssenter i Bergen, ble faglig begrunnet med LBR modellen (læringsbasert rusbehandling). De ansatte ble godt informert og godtok endringene, og de tillitsvalgte ble involvert i hele prosessen fram til ny turnus, som harmonerer med det faglige arbeidet og barns behov ble inngått.

FO ser med bekymring på at konsekvensene av sentralstyringsgrepet av turnusprosjektet fra regiondirektøren har blitt masseflukt og stort kompetansetap. Ved Bufetat Geithus og Ilaug har mellom 12 til 15 miljøterapeuter nå sagt opp sine 100-prosentstillinger, Bufetat har med et pennestrøk mistet ca. 140 års yrkeserfaring fra barnevernsinstitusjon. Det som også burde være et tankekors for regiondirektøren er at ingen av disse personene har ønsket å jobbe videre i andre deler av Bufetat, men har gått til andre arbeidsgivere.

Regiondirektøren har tidligere uttalt til Fontene at hun ikke er bekymret for å miste arbeidskraft når arbeidstiden legges om. «Selvfølgelig er det synd å miste medarbeidere, men rekruttering bekymrer meg ikke, sier hun til Fontene.» Det kan virke som regiondirektøren ikke mener det er noe problem å rekruttere og erstatte 140 års institusjonserfaring. FO kan dokumentere at vi per i dag ikke kan bemanne opp avdelingene på Geithus og Ilaug, men måtte slå sammen disse for i det hele tatt ha forsvarlig drift. Arbeidsgiver har ennå ikke lyst ut stillingene for ansatte som har sagt opp.

De har derimot ansatt fire i midlertidige stillinger i seks måneders engasjement for å erstatte langtidssykemeldte. To avdelingslederstillinger og minst 12 miljøterapeutstillinger står fortsatt ledig og er ikke utlyst.

Jeg har vært tillitsvalgt i 14 år og har aldri vært i en tøffere periode. Mange arbeidskollegaer kommer fortvilet og spør hvorfor regionledelsen gjør dette mot dem. Jeg har per i dag ikke noe godt svar å gi de ansatte.

23.08.2021
25.08.2021 09:24