JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Tone Jørgensen

Privat

30.11.2016
21.04.2022 11:01
Til barnets beste – ein studie av avgjerdsprosessar og problemløysing i det kommunale barnevernet

Jørgensen disputerte i oktober for doktorgraden i sosiologi ved Nord universitet i Bodø, Fakultet for samfunnsvitenskap.

I avhandlingen utforsker Jørgensen beslutningsprosessen i saker i det kommunale barnevernet. 12 måneders feltarbeid med observasjon og uformelle samtaler med barnevernsarbeidere i tre ulike barnevernstjenester er utgangspunkt for analysene.

Avhandlingen gir innsikt i barnevernsarbeidernes arbeidshverdag, hvilke dilemmaer de møter og hvordan de fatter avgjørelser.

Et generelt barnevernsfaglig prinsipp er at beslutningsprosessen i barnevernssaker skal bygge på grundige undersøkelser. Informasjon og opplysninger om alle relevante sider ved saken skal være med i de faglige vurderingene av hvilke tiltak som skal brukes. Og barnevernsarbeidernes profesjonelle kunnskap om barns behov skal sikre at vurderinger av denne informasjonen fører til riktige avgjerder.

Avhandlingen viser at innholdet i den informasjonen som finnes i en barnevernssak ikke er innlysende, men blir til gjennom omfattende forhandlinger mellom en rekke ulike deltakere gjennom en beslutningsprosess. Den viser hvordan slike forhandlinger oppstår internt i barnevernskollegiet, i møte mellom barnevernet og familien og i møte mellom barnevernsarbeidere og andre profesjonelle, som advokater og psykologer. Interessemotsetninger og profesjonelle statushierarkier gjør seg gjeldende i disse møtene, og det kan tidvis bli kamp om definisjonsmakten.

30.11.2016
21.04.2022 11:01