JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ti år med Fontene forskning

06.12.2017
20.04.2022 13:16

Dette er tiende årgangen med Fontene forskning, det første nummeret kom i desember 2008.

Tidsskriftet har i hele perioden hatt god tilgang på artikler. Nesten 500 artikler har blitt vurdert, og ca 25 prosent av dem er publisert. FO organiserer fire faggrupper, og ambisjonen er å dekke alle fagfeltene. Det har hele veien vært en jevn fordeling av vitenskapelige artikler mellom fagområdene. Flest handler om barnevern og barn og unges oppvekst, deretter vernepleie, og sosialkontor/Nav. I tillegg kommer artikler om utdanning, om teoretiske perspektiver, om forskning og om andre fagområder.

ET TILBAKEBLIKK PÅ det første nummeret viser at artiklenes tema for ti år siden er like aktuelle i dag: De handlet blant annet om profesjonsetikkens basis, hvilke kunnskaper og kvalifikasjoner som skal til for å utdanne gode sosialarbeidere, og hvordan sosialarbeiderutdanningen kan bidra til at sosialarbeidere møter utfordringer i et etnisk mangfoldig samfunn.

I Fontene forskning nr. 2/2017, ti år senere, er sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn tema både for en bokanmeldelse og en forskningsartikkel av Bente Puntervold Bø. Tre artikler tar for seg sosialt arbeid i Nav: Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro har undersøkt hvordan unge funksjonshemmede blir fulgt opp med arbeidsavklaring, Berit Thorslund skriver om reindriftsutøveres utfordringer i møte med et rigid regelverk, og Anne Karin Larsen, Ingrid Voll og Ingunn Barmen Tysnes drøfter Nav som læringsarena. I en debattartikkel drøfter Geir Haugarvoll om Navs praksis med utmåling av sosialhjelp er i tråd med menneskerettighetene. Denne artikkelen publiseres på tidsskriftets nettside, fonteneforskning.no, der du også kan lese om nye doktorgrader.

TILTAK I BARNEVERNET er tema for artikkelen til Halvor Fauske, Inge Kvaran og Willy Lichtwarck, de drøfter spriket mellom komplekse problemer og usikre virkninger av tiltakene i barnevernet. Jan Storøs debattartikkel handler også om barnevernet, eller rettere sagt om kommunikasjonen mellom journalister og barnevernsfolk. Gunnar Vold Hansen og Catharina Bjørkquist skriver om utfordringer i samarbeidet mellom kriminalomsorg og kommuner.

MÅLET MED FONTENE FORSKNING har vært å skape et tidsskrift som skal være en viktig kanal for formidling av relevant forskning om barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. I lederen i det første nummeret skrev vi: «Forskerne skal ikke befinne seg høyt oppe i elfenbenstårnet, men skal være i dialog med fagfolk, med brukere av tjenester og med folk flest.» Det kan bety å balansere mellom to stoler, som ungdommen på forsiden av dette heftet. Det er en spennende utfordring for redaksjon og forfattere å få til et tidsskrift som publiserer vitenskapelige artikler med høy kvalitet, og som samtidig er interessant og lesverdig for fagfolk og brukere. God tilgang på artikler kan være et tegn på at vi har lykkes, men redaksjonen vil gjerne høre mer fra leserne om hvordan denne ambisjonen er ivaretatt.

Sissel Seim,
fagredaktør

06.12.2017
20.04.2022 13:16