JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Stina Rebecca Hirsti

Privat

11.12.2019
21.08.2023 17:14
«Stereotypisering og kompleksitet – Om den profesjonelle tjenesteutøvers kulturforståelse og håndtering av andres identitetsarbeid i en samisk-norsk kontekst».

Hirsti disputerte for PhD i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet 12. juni 2019. Avhandlingen belyser tjenesteyternes opplevelser og erfaringer med å skulle ivareta kulturtilhørighet og identitet for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Begreper som (re)konstruering av samisk kultur, etnisitet og selvbestemmelse er sentrale. Når tjenestemottakerne blir oppfattet å ikke kunne håndtere identitetsarbeidet sitt selv, må tjenesteyterne både tilskrive - og forvalte identitet på vegne av disse personene. For å kunne håndtere denne kompleksiteten, tar tjenesteyterne i bruk ulike legitimeringsprosesser. Disse prosessene forstås i et sosialkonstruktivistisk perspektiv, og belyses ved bruk av teoretiske bidrag fra profesjonsvitenskap, forskning og teori om identitet, funksjonshemming og samisk kultur. Et sentralt spørsmål som stilles i avhandlingen, er hvordan tjenesteyternes forståelser av samisk kultur og identitet, og deres fortolkning av fenomenet utviklingshemming, kommer til uttrykk i daglige forvaltningspraksiser.

11.12.2019
21.08.2023 17:14