JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Søkelys på profesjonelt arbeid med barn og familier

04.06.2021
08.04.2022 13:21

Profesjonsutøveres samarbeid med barn og familier i ulike tjenester er tema for fire av seks artikler i dette nummeret av Fontene forskning.

Må det radikale grep til for å få til reell medvirkning for barn og unge? Profesjonsutøvere må «balansere mellom sårbarhet og autonomi», skriver en gruppe av forskere fra fagfeltet og medforfattere med erfaringskompetanse. Forfatterne Bente Hasle, Betina Haug Olson, Juni Raak Høiseth og Christina Kildal har forsket på hvordan profesjonsutøvere forstår barns medvirkning i psykisk helsevern for barn og unge, barnevernet og skolehelsetjenesten. De diskuterer om profesjonelles barnesyn kan være en utfordring for barns medvirkning.

Urettmessige meldinger til barnevernet kan føre til store belastninger for barna og familiene deres, skriver Bente Ohnstad, Mette Sønderskov og Terje Ødegaard. Forfatterne drøfter rettssikkerheten for familier når det sendes urettmessige meldinger til barnevernet. Det har vært flere oppslag om slike saker det siste året. Forfatterne foreslår flere tiltak som kan motvirke at ulike instanser feiltolker lovverket, slik at de sender grunnløse meldinger til barnevernet.

Sosialfaglig arbeid i Nav med familier i utsatte situasjoner er tema for artikkelen til Torun Ask, Jorun Gjedrem, Brita Gjerstad, Kjetil Grimastad Lundberg og Siv Oltedal. Gjennom fokusgruppeintervjuer har forskerne undersøkt hvordan sosialarbeidere i Nav jobber for å hjelpe familier med sammensatte problemer. Forfatterne peker spesielt på behov for avklaring av ansvar og bedre rutiner for samarbeid mellom Nav og barnevernet.

Etter fylkesnemnda – hva med foreldrene? spør forfatterne Anne-Malin Granerud, Ellen Syrstad og Eli Wenche Nikolaisen Andersen. Barnevernstjenesten har en krevende dobbeltrolle, ved å foreslå omsorgsovertakelse og samtidig støtte foreldre som er fratatt omsorgen og jobbe for gjenforening av barn og foreldre. Erfaringer fra familievernets oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen viser utfordringer i samarbeidet mellom barnevern og familievern. I debattartikkelen argumenterer forfatterne for at klare ansvars- og samarbeidsforhold er nødvendig for å få til gode prosesser for barna og deres familier.

Samarbeid mellom voksne med utviklingshemming, deres foreldre og profesjonsutøvere står i sentrum for artikkelen til Vigdis Reisæter. Med utgangspunkt i to case viser forfatteren at Spelet om normalitet kommer til uttrykk i relasjoner mellom de tre partene. Hun analyserer i et maktperspektiv hvordan dette spillet kan innskrenke handlingsrommet og føre til trange kår for livsutfoldelse for voksne med utviklingshemming.

Erfaringer med varig tilrettelagt arbeid (VTA) er tema for artikkelen til Turid Midjo og Karin Ellingsen Aune. Forfatterne viser til at unge med kognitiv funksjonsnedsettelse som andre unge har drømmer og håp for voksenlivet, blant annet om meningsfylt arbeid. I sin studie fant forfatterne at noen av de unge arbeidstakere hadde problemer med å mestre arbeidet, andre fikk lite meningsfylt arbeid, og at de gjennomgående fikk liten støtte til å utvikle sin kompetanse.

De artiklene som publiseres går gjennom en grundig vurderingsprosess før publisering. Redaksjonen vil takke alle de anonyme fagfellene som legger ned et stort arbeid med å vurdere artiklene og komme med uvurderlige forslag til forbedringer!

God lesning!

Sissel Seim,
fagredaktør

04.06.2021
08.04.2022 13:21