JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Sissel Johansen

06.12.2011
27.04.2022 09:26
Cand. psychol Sissel Johansen forsvarte sin doktorgrad ved NTNU, Psykologisk fakultet 17.juni 2011, med avhandlingen Interaksjonelle og interpersonlige prosesser i nettverksråd. Sissel Johansen var som stipendiat knyttet til et prosjekt ved Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Avhandlingen omhandler en studie av nettverksråd for langtidsmottakere av sosialhjelp og viser hvordan denne gruppen opplever å holde et nettverksråd som involverer deres private sosiale nettverk. Avhandlingen belyser hvordan tiltaket fungerer, og hvilke sosialpsykologiske prosesser som kan forklare gevinster og endringer som følge av å arrangere nettverksråd. Avhandlingen viser hvordan nettverksråd kan forstås ut fra en bredere teoretisk ramme enn feltets etablerte forståelse av tiltaket som en beslutningsmodell og en «empowerment-prosess». Avhandlingen bygger på semi-strukturerte intervjuer med 15 mottakere av sosialhjelp som har holdt nettverksråd. I tillegg ble fem nettverksråd observert. Analysen er gjort med en grounded theory-tilnærming.

Avhandlingen viser at nettverksråd kan bedre relasjonene til mennesker som er viktige for en. En sentral konklusjon er at nettverksråd genererer styrket fellesskapsfølelse med ens private sosiale nettverk.

Med utgangspunkt i funnene diskuteres tiltakets funksjon i sosialtjenesten og hvorvidt nettverksråd skal forstås som en beslutningsmodell og en empowerment-prosess. Avhandlingen bidrar med en utvidet forståelse av hvordan nettverksråd fungerer. Kunnskapen som presenteres kan ha betydning for det praktiske arbeidet med sårbare grupper hvor nettverksintervensjoner kan være et alternativ.

06.12.2011
27.04.2022 09:26