JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Sigrun Saur Stiklestad

Privat

17.06.2012
25.04.2022 13:48
Sigrun Saur Stiklestad har forsvart sin ph.d.-grad i sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med avhandlingen Planlagte lesbiske familier – kontroverser og kunnskap. Familierettslige spørsmål i lys av samfunnsdebatten.

Avhandlingen omhandler fremveksten av planlagte lesbiske familier i Norge. Et viktig anliggende har vært å se nærmere på sentrale utviklingstrekk i fremveksten av lesbiske familier, i lys av det skiftende familiepolitiske og juridiske rammeverket de til enhver tid har vært omgitt av. Utformingen av prosjektet og dets problemstillinger er derfor tett på den rettighetspolitiske prosessen knyttet til rettigheter for planlagte lesbiske familier, en prosess som har akselerert hurtig underveis i prosjektperioden.

Avhandlingen består av fire artikler, samt en innledende sammenskriving. Det empiriske datamaterialet for avhandlingen er i hovedsak kvalitative dybdeintervjuer med lesbiske mødre og dokumenter som grunnlag for kvalitativ innholdsanalyse.

Avhandlingen bidrar til å synliggjøre samkjønnede familier som fenomen. Den viser videre at det biologiske prinsipp, som et sentralt rettsprinsipp innenfor barne- og familieretten, tillegges ulik vekt og anvendes på forskjellige måter.

Avhandlingen reiser spørsmål angående innføringen av assistert befruktning, og med den muligheten for fastsettelse av medmorskap. Fastsettelse av medmorskap er ufravikelig knyttet til assistert befruktning. Dermed kan lesbiske par bli stilt overfor et dilemma, som består i å velge bort far til fordel for donor, for på den måten å sikre juridiske bånd mellom sosial mor og barnet, samt å sikre jevnbyrdighet i parrelasjonen mellom de voksne, skriver Stiklestad.

Avslutningsvis trekkes det paralleller mellom sentrale utviklingstrekk i fremveksten av lesbiske familier og dagens debatt om surrogati.

17.06.2012
25.04.2022 13:48