JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Randi Kroken

Privat

17.06.2012
25.04.2022 13:46
Randi Kroken har disputert for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, med avhandlingen Forvandling av ansvar - en utvidet casestudie av barnevernarbeideres handlingsbetingelser i velferdsstaten.

Studien kombinerer feltarbeid, intervjuer og dokumentasjonsanalyser, og bidrar til å kaste lys over hvordan velferdsstaten, som system, påvirker ansvarsforvaltning i barnevernets førstelinje.

Ett av studiens hovedfunn peker i retning av at det, innenfor velferdsstaten, er etablert en kjønnet og komplementær arbeidsdeling. Dette ser ut til å ha ført til at barnevernets ansvar, først og fremst, er rettet mot private relasjoner innenfor familien og ikke mot samfunnsskapte problemer. Reformer i offentlig forvaltning har skapt en situasjon der de offentlige delene av ansvaret forvaltes av politikere og ledere på høyere hierarkiske nivåer i kommunen og i det statlige barnevernet.

Særlig ser den statlige barnevernreformen fra 2004 ut til å ha skapt en arbeidsdeling der det kommunale barnevernet har fått et grenseløst ansvar som står i kontrast til et stadig mer spesialisert og avgrenset statlig barnevern. Behov for sterk ledelse, etter klart definerte mål og roller, framstår som begrunnelse for at velferdsstatens ambisjoner skal kunne innfris. Men denne studien viser snarere at det er ansatte i barnevernets førstelinje som gjennom fleksibel og erfaringsbasert kunnskap bidrar til å realisere ansvar for utsatte barn og unge. Det ser ut til å eksistere en indre, paradoksal forbindelse mellom velferdsstatens målrasjonelle system og barnevernarbeideres individuelle moralske og emosjonelle engasjement, hevder Kroken.

17.06.2012
25.04.2022 13:46