JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Praksisprosjektet

03.12.2014
22.04.2022 12:13

Som en oppfølging av Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd, har Kunnskapsdepartementet bedt Universitet og høgskolerådet (UHR) om å koordinere et nasjonalt utviklingsarbeid i tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og praksisstedene. Intensjonen med prosjektet Kvalitet og relevans i praksisstudiene, Praksisprosjektet, er å heve kvaliteten og relevansen i praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene, slik at de kan møte framtidens kompetansebehov.

Formålet er å styrke studentenes kunnskap om arbeidsfeltet og trene på reelle arbeidssituasjoner, og gjennom dette forberede dem best mulig for yrket. Gode og relevante praksisstudier er en forutsetning for at helse- og velferdstjenestene skal få tilført kvalifisert personell med riktig kompetanse.

I praksisprosjektet deltar seks personer fra universitets- og høgskolesektoren som til sammen representerer 19 ulike profesjonsstudier, seks fra tjenestene som tilbyr praksis til studenter i helse- og velferdsstudiene, en studentrepresentant, samt leder og sekretær.

Mer info finner du på hjemmesiden til UHR www.uhr.no

03.12.2014
22.04.2022 12:13