JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Øystein Henriksen

Privat

02.12.2015
21.08.2023 17:14
Disputerte i mai for doktorgraden ved Universitetet i Nordland med avhandlingen Forebygging, fellesskap og foreldremøter. En studie av foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen.

Avhandlingen er en kvalitativ studie av foreldremøter innenfor et rusforebyggende program i skolen. Den sentrale problemstillingen er hva som karakteriserer slike foreldremøter, både møtene mellom foreldrene og mellom foreldre og de unge. De fire forskningsspørsmålene i studien er: Hva som er de sentrale samtaletemaene i møtene, hvordan fellesskap kommer til uttrykk mellom foreldre som deltar, hva som særpreger kommunikasjonsmønstre mellom foreldrene og de unge, og hva som er skolens rolle og oppdrag i initiering og gjennomføring av slike foreldremøter.

Foreldremøtene som studeres er en del av forebyggingsprogrammet «Unge & Rus», som er et universelt rusforebyggende program for ungdom på 8. klassetrinn og deres foreldre. I programmet arrangeres et møte hvor bare foreldrene deltar og et møte hvor både foreldrene og de unge deltar. Datamaterialet består i hovedsak av lydopptak fra samtalene mellom foreldrene og mellom foreldrene og de unge ved fire skoler. I tillegg inngår observasjonsnotater, relevante dokumenter og intervju med de ansvarlige for organisering av møtene. Analysene er i hovedsak basert på en diskursanalytisk tilnærming, særlig inspirert av Faircloughs kritiske diskursanalyse og Foucaults begrep «governmentality».

Resultatet av studien viser for det første at normer og regler for de unges alkoholdebut er det mest sentrale samtaletema i møtene og at en legalitetsdiskurs om 18-årsgrensen som lovlig debutalder er den viktigste argumentasjonsressursen i foreldresamtalene. For det andre at deltagelsen på møtene skaper et situasjonelt fellesskap som også lager et moralsk skille mellom ansvarlige foreldre som deltar, i kontrast til foreldre som ikke deltar. For det tredje at foreldrene i samtalene med de unge posisjoneres som representanter for forebyggingsprogrammet mer enn som en likeverdig samtalepart for de unge. Og for det fjerde at slike foreldremøter ikke primært initieres fra skolen, det er i hovedsak programmer som initieres i skolen fra helsemyndighetene. Rusforebygging er også et problemområde som oppfattes å ligge utenfor skolens primære oppdrag. Avhandlingen reiser en del kritiske spørsmål om rusforebyggende foreldremøter.

02.12.2015
21.08.2023 17:14