JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Mira Elise Glaser Holthe

19.06.2023
19.06.2023 14:45

Mira Elise Glaser Holthe disputerte 19. januar 2023 ved Høgskolen i Innlandet med avhandlingen «When giving up is not an option, out of suffering have emerged the strongest souls: Coping, meaning making, and adversarial growth among young adults with refugee backgrounds».

Privat

Hovedformålet med denne studien var å utforske hvilken rolle mestring, meningsskaping og posttraumatisk vekst spiller i å forklare at mange unge flyktninger fungerer godt helsemessig og lykkes i sin nye tilværelse, til tross for opplevelser av traumer og motgang. Data ble samlet inn gjennom kvalitative dybdeintervjuer med 15 unge menn og kvinner (alder 20-28) med flyktningbakgrunn, som i gjennomsnitt har bodd i Norge i 7 år. Intervjumaterialet ble analysert ved bruk av tematisk analyse.

Funnene støtter forklaringer fra vekstteorier og humanistisk og eksistensiell psykologi om hvordan og hvorfor positiv tilpasning skjer. Deltakerne la vekt på læringsverdien av motgang og at det å gi opp ikke er et alternativ. De beskrev seg selv som overlevere, trakk på kulturelle styrker og ressurser, og var optimistiske og åpne for nye opplevelser – faktorer som sammen bidro til mestring. Det var også flere kjennetegn på vekst i deltakernes fortellinger, til tross for opplevelser av traumer og motgang både før og etter ankomst til Norge. Eksempelvis beskrev de at de følte seg sterkere, klokere, og hadde endret perspektiver og verdier, og de ga mening til sine opplevelser gjennom å hjelpe andre. Styrker og vekst sameksisterte ofte med vansker og stress, og funnene peker på viktigheten av å bruke en kontekstuell og styrkebasert psykologisk tilnærming som anerkjenner nyanser og kompleksitet, samt at helse og fungering formes i samspill mellom individuelle, kulturelle, sosiale og strukturelle faktorer. Funnene står i kontrast til fremstillingen av flyktninger som ensidig sårbare, og utgjør en beretning om menneskers kapasitet for mestring og vekst.

miraglaser@gmail.com

19.06.2023
19.06.2023 14:45