JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Melina Røe

Geir Otto Johansen

04.12.2013
21.08.2023 17:14
Røe forsvarer sin ph.d.-grad ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid og samfunnsvitenskap i januar 2014 med avhandlingen Gode grep for varig endring? Flyktninger på vei fra sosialhjelp til arbeid.

Røe studerer i sin avhandling flyktninger som er langtidsmottakere av sosialhjelp og utforsker hvem de er, hva som er årsakene til at de ikke har fått arbeid i Norge og hva som skjer med deres situasjon over tid. Data er basert på en kvalitativ følgestudie av 18 langtidsklienter i tre kommuner i Midt-Norge. Det er blitt gjennomført intervjuer med klientene hvert år i tre år, og det er gjennomført observasjon av et kvalifiseringstiltak hvor 10 av de 18 deltok. Ansatte innen sosialtjenestene er også intervjuet.

De færreste av klientene har hatt arbeid, men samtlige har deltatt på kurs, tiltak og/eller praksisplass. De fleste har utdannelse og har arbeidet i sine opprinnelsesland. Informantene har skjør tillit til det offentlige og reagerer forskjellig på det å stå utenfor arbeidsmarkedet. Ansatte forteller klientene at "dette kvalifiseringstiltaket er noe helt nytt som skal få dere nærmere arbeidslivet". Klientene opplever tiltakene som "mer av det samme". De ansatte arbeider med å motivere, men deler samtidig klientenes frustrasjon.

Avhandlingen problematiserer kvalifiseringsarbeid som virkemiddel. Mye tyder på at det ofte er samme type tiltak som settes i verk gang på gang, selv om de framstilles som noe helt nytt. Det ligger gode intensjoner til grunn, men spørsmålet er om tiltakene lover mer enn de kan holde. Avhandlingen antyder svakt samsvar mellom politiske ambisjoner om arbeidslivsdeltakelse og kvalifiseringstiltakenes faktiske utfall for de mest marginaliserte langtidsledige.

04.12.2013
21.08.2023 17:14