JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Line Sagen

06.12.2011
27.04.2022 09:21
Line M. Sagen forsvarte i vår sin ph.d.-grad i helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet med avhandlingen: Likeverd og deltagelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom.

Avhandlingen bygger på en kvalitativ studie med intervjuer og deltakende observasjon. Teoretisk er studien forankret i et ungdoms- og et medborgerperspektiv.

Studien synliggjør til dels store variasjoner i elevenes mulighet for deltagelse, samtidig som det avtegner seg enkelte fellestrekk. Blant de mer overraskende funnene er hvordan elevenes uformelle medvirkning i demokratiske prosesser ser ut til å være mer omfattende enn for elever generelt sett, med til dels stor innflytelse på beslutninger knyttet til egen læringssituasjon. Elevenes formelle medvirkning i form av deltagelse i elevråd og klassens time og dermed saker som gjelder fellesskapet, er imidlertid minimal. Videre knytter de ansatte begrensede ambisjoner til mange av elevenes faglige deltagelse. De fokuserer primært på elevenes trivsel og å forberede dem på et framtidig liv i egen bolig, og lite på å fremme deres mulighet for samfunnsdeltagelse. Når det gjelder sosial deltagelse, tar elevene mindre del i samhandling enn elever generelt sett.

Tilrettelegging som fremmer deltagelse på enkelte områder ser ut til å begrense elevenes mulighet for deltagelse på andre områder. Skolen har lite fokus på elevene som ungdommer. Elevene er dermed mindre forberedt til en fullverdig borgerrolle i samfunnet enn meddelevene uten utviklingshemning..

Line Sagen er vernepleier og førstelektor ved Høgskolen i Harstad. Hun er medlem av Fontene forsknings fagredaksjon.

06.12.2011
27.04.2022 09:21