JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

 Kristine Berg Titlestad

30.08.2022
30.08.2022 11:07
«The 'special grief' of parents bereaved by drug-related death. Mixed methods research – a qualitative driven concurrent design»

Berg Titlestad disputerte 16.8.2021 ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Fakultet for helse- og sosialvitskap. Avhandlingen er en del av et større prosjekt kalt «Etterlatte ved narkotikarelatert død – i et recoveryperspektiv» (END), et stort nasjonalt forskningsprosjekt som startet opp på HVL våren 2017. I END-prosjektet forskes det på hvilke konsekvenser og belastninger narkotikadødsfall har for nære etterlatte, hvordan de mestrer hverdagen og hva slags støtte de får.

Titlestad har studert etterlatte foreldre. Av de 255 etterlatte i END-prosjektet som har svart på en spørreskjemaundersøkelse er 95 foreldre inkludert i doktorgradsarbeidet, og 14 av disse er intervjuet.

Den «spesielle sorgen» referer til det som i litteraturen kalles spesielle dødsfall, også kalt stigmatiserte dødsfall. Titlestads forskning viser at sorgen etter å ha mistet et barn etter narkotikarelaterte dødsfall kan beskrives som «ikke-anerkjent sorg». Tittelen på den ene artikkelen, «Sounds of Silence», refererer til Simon og Garfunkels sang. Teksten til denne sangen symboliserer det etterlatte foreldre ved narkotikarelaterte dødsfall opplever og demonstrerer hvordan stillhet kan oppfattes: «People talking without speaking, People hearing without listening, People writing songs that voices never share, And no one dared, Disturb the sound of silence.» Denne stillheten gjenspeiles i hvordan foreldrene oppfattet en stillhet fra hjelpere når barnet deres var i live. Da barnet døde ble stillheten fra offentlige tjenester beskrevet som øredøvende. Foreldrene ble ikke oppsøkt av hjelpeapparatet, og de som fikk hjelp måtte oppsøke tjenestene selv.

Sorgen var karakterisert av sterke sorgrelaterte emosjoner og reaksjoner som sinne, skyld, lettelse og skam, og opplevelse av sosial stigmatisering og selvstigmatisering. Skam og skyld for å ha sviktet som forelder karakteriserte det selvpåførte stigmaet de rapporterte om. Flere sa at de hadde mislyktes fordi de ikke hadde klart å beskytte barna sine eller forhindre at de døde.

Avhandlingen viser at det på individnivå er behov for proaktiv krisehjelp umiddelbart etter tapet, samt bredspektret og behovsrelatert hjelp over tid. På gruppenivå er det behov for tilbud om egne støttegrupper for etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall og bedre støtte fra sosiale nettverk. Videre er det behov for å iverksette tiltak for å redusere stigma relatert til narkotikabruk, styrke offentlig anerkjennelse av de som er etterlatt av narkotikarelaterte dødsfall, og å koordinere tjenester til etterlatte i kommunene. Kunnskapen fra prosjektet har nasjonal og internasjonal relevans for praksis, og for politiske føringer og videre forskning.  

Berg Titlestad er nå delprosjektleder for END-prosjektet sammen med Lillian Bruland Selseng. Det er 19 medlemmer i prosjektgruppen, blant dem fire stipendiater.

30.08.2022
30.08.2022 11:07