JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Kjetil A. van der Wel

Privat

17.06.2012
25.04.2022 13:49
Kjetil A. van der Wel forsvarte sin ph.d. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Høgskolen i Oslo og Akershus, med avhandlingen Social inequalities in sickness: Structural change, welfare states and the life course.

I avhandlingen spør sosiolog Kjetil van der Wel hvordan arbeidsdeltakelsen i ulike grupper påvirkes av velferdsstaten. Hovedfunnet er, i motsetning til det som kunne forventes ut i fra ortodoks økonomisk teori og vanlige antakelser i norsk offentlighet, at sjenerøse velferdsstater ikke bare totalt sett har flere i arbeid, men at særlig mange kronisk syke og folk med lav utdanning er i arbeid. Disse gruppene har utsikter til de mest sjenerøse ytelsene, samtidig som forventet lønnsinntekt er lavere enn hos andre grupper. Likevel er de oftere i arbeid i sjenerøse velferdsstater, selv når en ser bort fra andre individuelle kjennetegn og ulike lands arbeidsmarkedsforhold.

Avhandlingen konkluderer med at det konvensjonelle synet på sammenhengen mellom velferdsstat og arbeid, at høy sjenerøsitet over tid svekker arbeidsviljen, må korrigeres. Kanskje bør vi i stedet tenke på sjenerøse stønader, permisjonsordninger, aktive arbeidsmarkedstiltak og rause ordninger for syke og gamle som sosiale investeringer. Dette vil fremme yrkesdeltakelsen ved å tilføre svakere grupper kollektive ressurser og gjennom å tilby forhøyet trygghet for alle gjennom opptjening av rettigheter ved arbeidsdeltakelse, hevder van der Wel.

17.06.2012
25.04.2022 13:49