JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Karl Kristian Larsson

06.01.2023
06.01.2023 13:16
Computers in Welfare. The use of digital technology in administrating the welfare state».

Karl Kristian Larsson disputerte ved OsloMet i 2022 med avhandlingen «Computers in Welfare. The use of digital technology in administrating the welfare state».

Privat

Avhandlingen stiller spørsmål om digitaliseringen av offentlige velferdstjenester kan føre til ulikheter i hvordan ulike grupper borgere mottar offentlig tjenester og hvilke borgere som kan risikere å få tjenester av en lavere kvalitet.

Den teoretiske basis for denne avhandlingen er konseptet om administrative byrder. I forskning på offentlig administrasjon har konseptet byrder blitt brukt for å studere de barrierer og hindringer borgere kan oppleve når de søker offentlige tjenester. I offentlig administrasjon har digital teknologi endret tjenesteytelsen ved at rollene til både borger og byråkrat har endret seg. Mange av de oppgavene og ansvaret som tidligere lå hos bakkebyråkrater blir nå utført av digitale systemer. Denne overgangen har hatt to større konsekvenser. For det første har bakkebyråkratiet mindre kontakt med borgere ettersom mange borgere isteden benytter selvbetjeningsløsninger på nett. For det andre har både borgere og bakkebyråkrater fått en redusert rolle i gjennomføringen i tjenesteytelsen, til fordel for digitale systemer og registerdata. Begge disse endringene har påvirket hvordan borgere oppsøker og mottar offentlige tjenester.

Etter hvert som digital teknologi har blitt en viktig del av det moderne samfunn, har mange samfunnsforskere ment at det har oppstått et skille mellom de som har tilgang, ferdigheter og nytte av digital teknologi, og de som ikke har det. Disse digitale skillelinjene har også vist seg å sammenfalle med eksisterende sosioøkonomiske skiller, og kan muligens lede til ytterligere marginalisering av de som allerede er i en svak sosioøkonomisk posisjon. Dette er livssituasjoner som mange velferdspolitiske tiltak er ment å bekjempe. Velferd- og sosialpolitikk er ofte utformet for å bekjempe marginalisering. Om digital teknologi blir virkemiddelet borgere har for å få tilgang til offentlige hjelpeordninger, vil de digitale skillelinjene redusere effekten av sosialpolitikk.

Med et empirisk utgangspunkt i et case-studium, Nav, bidrar avhandlingen til forskning på den digitale stat både empirisk og konseptuelt. Den metodiske tilnærmingen i avhandlingen benytter seg av administrative- og registerdata for å analysere forskjeller i hvilke administrative byrder borgere opplever når de prøver å få tilgang til offentlige tjenester.

Hovedfunnene i avhandlingen og dens fem tilhørende artikler er at digital teknologi i offentlige etater kan gjøre den ønskede nytten av sosialpolitiske ordninger mer tilgjengelig for noen borgere og mer utilgjengelig for andre. En styrking av tilgjengeligheten blir oppnådd på to måter. Enten brukes digital teknologi for å forenkle borgerens mulighet til å benytte seg av den offentlige ordningen, eller så brukes teknologien til å skreddersy utformingen av den offentlige støtten til borgerens behov. Det er like fullt begrensninger i hvilke borgere som har nytte av disse digitale innovasjonene.

Skillelinjene som kan oppstå i borgerens nytte og tjenestenes tilgjengelighet har to hovedårsaker. For det første, digital teknologi krever at borgeren vet hvordan de skal brukes og hvordan det digitale passer inn i den offentlig tjenesteytelse. For det andre, mens staten kan bruke persondata for å tilpasse støtten til noen personer, vil det være variasjon i hvor godt den er tilpasset ulike borgere. Disse to ulikhetene kan dermed påvirke hvor god nytte en borger har av offentlig velferdspolitikk når byråkrater med mulighet til å yte personlig hjelp og gjøre skjønnsmessige vurderinger blir erstattet av digitale systemer.

06.01.2023
06.01.2023 13:16