JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Jorunn Theresia Jessen

06.12.2011
27.04.2022 09:28
Cand.polit. Jorunn Theresia Jessen forsvarte onsdag 7. desember sin avhandling til ph.d.-graden i faget sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med avhandlingen Forvaltning av velferd. Yrkesutøvelse i møte med byråkrati og brukere.

Avhandlingen undersøker hvilke oppfatninger de ansatte i førstelinjen har av sin egen rolle som forvaltere i møte med institusjonelle regler, organisatoriske forhold og brukerkrav. Sentrale spørsmål er i hvilken grad bakkebyråkratene påvirker og samtidig formes av byråkratiet og brukerne. Det empiriske materialet er basert på innsamlede survey-data blant ansatte i sosialtjenesten og den lokale trygdeforvaltningen i 2004, supplert med data fra TNS Gallups brukerundersøkelse fra samme år.

Et sentralt utgangspunkt er tesen om deprofesjonalisering, som hevder at velferdsyrkene på mange områder har redusert autonomi, synkende tillit og manglende støtte og oppslutning fra samfunnet. Funnene gir ikke grunnlag for entydige konklusjoner i forhold til denne tesen. Resultatene peker i retning av at førstelinjen fortsatt har stor handlingsfrihet når det gjelder kontroll over måten arbeidet utføres på og over valg av virkemidler, men at bakkebyråkratene har begrenset handlingsrom og muligheter for skjønn til å sette egne standarder og mål for arbeidet.

Jorunn Jessen er tilsatt som forsker III ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Hun har vært stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

06.12.2011
27.04.2022 09:28