JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Gagan Chabra

30.08.2022
30.08.2022 10:26
«Two worlds apart, yet similar? A comparative study of disability policy reforms and employment experiences of young adults with visual impairments from Norway and India.»

Chabra disputerte 15.6.2021 ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, program Sosialt arbeid og sosialpolitikk. Avhandlingen sammenligner funksjonshemmingspolitikken og arbeidslivserfaringene til unge synshemmede i Norge og India.

Avhandlingen er basert på en kvalitativ case studie-metodikk. Forfatteren har gått igjennom funksjonshemmingspolitikken i Norge og India fra starten av1990-tallet og fram til i dag. Videre ble 25 policyeksperter (11 fra Norge og 14 fra India) og 29 unge voksne med synshemminger (12 fra Oslo og 17 fra Delhi) intervjuet.

Fem forskningsartikler inngår som del av denne avhandlingen. Den første artikkelen er basert på en gjennomgang og analyse av politikkdokumenter og beskriver likhetstrekkene mellom reformene i sosial reguleringspolitikk fra Norge og India fra begynnelsen av 1990-tallet. Funnene i denne artikkelen peker mot en globalisering av reformer innen sosial regulering.

Den andre artikkelen er basert på intervjuer med policyeksperter, og belyser to faktorer som bidrar til endringene i den sosiale reguleringen; internasjonale traktater og grasrotmobilisering av funksjonshemmede og deres organisasjoner.

Artikkel tre er basert på kvalitative intervjuer med unge synshemmede og beskriver hvordan barrierene de erfarer er knyttet til arbeidsgivers diskriminering. I den fjerde artikkelen sammenlignes enkeltfaktorer og institusjonelle forhold som fremmer sosial resiliens og muliggjør inkludering av kvalifiserte unge voksne med synshemminger når de prøver å sikre seg arbeid i Oslo og Delhi.

Den femte artikkelen er basert på refleksjoner og erfaringer fra feltstudiet i Oslo og Delhi. Den går gjennom noen få muligheter og problemer angående insider-outsider dikotomien innen funksjonshemmingsforskning. Artikkelen inviterer forskere til å innta en mellomposisjon mens de gjennomfører kvalitativ, tverrnasjonal funksjonshemmingsforskning.

30.08.2022
30.08.2022 10:26