JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Leder

Fontene forskning på nett

10.06.2015
22.04.2022 10:01

Fontene forskning inneholder vitenskapelige artikler med empirisk grunnlag, teoretiske bidrag eller kunnskapsoversikter, informasjon om ny forskning og publisering i bøker og tidsskrifter, samt debattartikler. Tidsskriftet utgis av FO, som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og har et spesielt blikk for fagområdene til disse yrkesgruppene. Fontene forskning har likevel en bred og tverrfaglig tilnærming. Artiklene skrives av forskere på disse fagfeltene og på andre, og formidler kunnskap som er relevant for alle faggrupper i sosial- og helsesektoren.

På den nye nettsiden ligger alle artikler fra første årgang 2008. De er åpent tilgjengelige for alle: fagfolk, forskere, studenter, politikere og allmennheten. Vi regner med at artiklene når ut til nye lesere og at kunnskap og innsikt som formidles får større gjennomslag, i praksisfeltet og i profesjonsutdanningene. Grupper som ikke har umiddelbar tilgang til trykte tidsskrifter, for eksempel politikere og brukere av tjenestene, vil nå ha lett tilgang til kunnskap som grunnlag for debatt og utvikling av velferdstilbud og tjenester.

Artiklene kan leses direkte på nettet eller lastes ned i pdf-format. Det er lett å søke seg fram til tidligere publiserte artikler.

Det trykte heftet med opplag på 27 000 kommer to ganger i året, nå blir det mulig å publisere godkjente artikler løpende før publisering på papir. Det vil innebære kortere tid fra innsending av artikler til publisering. Debatt kan publiseres løpende, det gir muligheter til levende debatt om fag og forskning.

I dette nummeret av Fontene forskning finner du brennaktuelle temaer på flere områder: Unge med lang tids kontakt med barnevernet risikerer å bli kasteballer mellom barnevern og Nav etter fylte 18 år, selv om de har behov for hjelp og støtte også i unge voksne år, skriver Ingunn Barmen Tysnes og Riina Kiik.

Private firmaer gir ofte heldøgns tjenester til pasienter med diagnoser som utviklingshemning, autisme og/eller Asperger syndrom. Vi vet lite om hvor utbredt dette er og om hvilke konsekvenser det har for brukerne, skriver Jan Erik Østvik og Pravin Israel. De spør også hvilke muligheter disse brukerne har til å medvirke og utforme sitt eget hverdagsliv.

Barnevern på institusjon er tema for to artikler. Ketil Eide, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker drøfter aktuelle dilemmaer i omsorgspraksis overfor barn og unge med minoritetsbakgrunn. Anne Jansen, Bjørn Olsen, Terje Stenseng og Hanne Ugelstad beskriver og drøfter hvordan ungdom i institusjon kan gi økt innsikt til studenter gjennom å være medveiledere i praksisperioden i utdanningen.

Utdanning og arbeid er viktig for alle, hvordan har det gått for «unge som starta vidaregåande med særskilt opplæring»? Dette er det sentrale spørsmålet i artikkelen til Eli Fjeldseth Røys. Men livskvalitet handler om mer enn arbeid; Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe,Torgeir Riise og Edna Pettersen drøfter hvordan det kan legges til rette for kulturdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Sterk økning i bruk av modeller for undersøkelse i barnevernet diskuteres i to debattartikler. Kari Søndenå og Bente Nes Aadnesen drøfter om modeller kan erstatte faglig skjønn i de vanskelige sakene i barnevernet, og argumenterer for mer evaluering og forskning om de modeller som tas i bruk.

God lesning, på papir og på nett! Ta gjerne kontakt med redaksjonen om du har noe på hjertet, ros eller ris, debatt eller vitenskapelige artikler!

Sissel Seim, fagredaktør

10.06.2015
22.04.2022 10:01