JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Leder

En variert utgave

17.06.2012
25.04.2022 13:01

«JEG VAR GANSKE usynlig». Sidsel Natland og Maja Rasmussen har snakket med sju ungdommer om deres grunner til å avbryte videregående utdanning. De unge fortalte at de sluttet fordi de ikke opplevde seg som sett eller anerkjent, hverken hjemme eller på skolen. Hva skjer med de 30 prosent av unge som avbryter videregående utdanning? Det innebærer at mange får en vanskelig start på voksenlivet. Er det behov for bedre satsing på samarbeid mellom de unge og deres foreldre, og skole, barnevern, Nav og andre offentlige instanser?

Hvilke følger får det å vokse opp i fattige familier? Anne Brita Thorød har intervjuet barn i lavinntektsfamilier om deres deltakelse i fritidsaktiviteter. Hun konkluderer med at familiens dårlige økonomi er et «filter» som sterkt begrenser barnas mulighet til å følge sine interesser og delta sammen med andre. De velger aktiviteter som koster minst mulig for å skåne foreldre og familieøkonomien. For barna kan det resultere i marginalisering og ensomhet.

HVOR SYNLIGE er barna i meldinger til barnevernet? Berit Skorpen og Marit Synøve Johansen har analysert tekster i bekymringsmeldinger fra barnehager til barnevernet. De skriver at meldingstekstene er preget av et utenfraperspektiv, selv om barnehagene kjenner barnet fra en rik og mangfoldig hverdag. Det særegne, spesielle og unike ved hvert enkelt barn kan bli borte når barnet forsvinner i faglige termer og begreper.

«Et annerledes og ensomt foreldreskap» er tittelen på artikkelen til Bente Berg og Anita Strøm. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser har fortalt at de ønsker å fortelle åpent om barna sine, men at de ofte føler de at de må beskytte seg mot andres negative holdninger. En kraftig vekker til forståelsen av annerledeshet i samfunnet!

I HUSK- PROSJEKTET er det gjort mange erfaringer med brukermedvirkning. Tema for artikkelen til Tor Slettebø, Elisabeth Brodtkorb og Hilde Dalen er hvordan brukerne har erfart deltakelse i kollektiv medvirkning i prosjektet. Artikkelen er i seg selv et eksempel på slikt samarbeid; forfatterne er to forskere og en bruker som sammen oppsummerer egne og andres erfaringer med forskning og fagutvikling i partnerskap.

I en studie av nyutdannede helse- og sosialarbeidere og lærere retter Hilde Larsen Damsgaard og Ketil Eide søkelyset mot de mange utfordringene som møter ferske profesjonsutøvere. De konkluderer med at utfordringene er felles for velferdsstatens yrker. Nyutdannede opplever ofte dårlig samvittighet for ikke å kunne oppfylle ideale krav til jobben, selv om de beskriver at problemene har sammenheng med rammer for yrkesutøvelsen som de ikke rår over, mangel på tid og ressurser.

God sommer!

Sissel Seim, fagredaktør

17.06.2012
25.04.2022 13:01