JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den kontinuerlige dialogen
mellom teori og praksis

11.01.2017
01.04.2022 12:56

Fontene forskning er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til alle som er involvert i kunnskapsproduksjon: Til praksisfelt, ideelt sett både profesjonsutøvere og brukere, til utdanningsfelt, studenter og undervisere og til forskning. Kunnskapsutvikling på våre fagområder foregår i økende grad gjennom praksisforskning og aksjonsforskning i samarbeid mellom profesjonsutøvere, forskere, utdanning og også brukere/klienter/pasienter.

Temaene i denne utgaven er aktuelle både for praksis og for utdanningene. Kresta Sørensen bringer inn danske erfaringer i en pågående diskusjon om bruk av teknologi, skjemaer og retningslinjer i barnevernets undersøkelser. Er innføring av skjemaer en støtte for undersøkelsesarbeidet, eller fører det til at sosialarbeiderne blir låst fast i teknologien og mister mulighet til å utøve faglige skjønn?

Det norske barnevernet har vært i hardt vær med sterk kritikk fra foreldre med minoritetsbakgrunn og fra myndigheter i andre land. Kultursensitivitet i barnevernsarbeid med marginaliserte minoriteter er tema for Malin Fævelen, som drøfter barnevernets møter med norske romer. På bakgrunn av intervjuer med saksbehandlere spør hun om barnevernet bidrar til normaliserings- og assimileringspress, og hva som skal til for å utvikle et kultursensitivt barnevern.

Gunn Strand Hutchinson og Johans Tveit Sandvin har intervjuet seks personer med utviklingshemming. De forteller sin livshistorie og hvordan de etter ansvarsreformen har fått et godt liv med mulighet til å leve i pakt med sine egne ønsker, mens de tidligere opplevde stengte dører og undertrykkelse i institusjoner. Forfatterne drøfter hvordan reformen også gir mennesker mulighet til utøvelse av medborgerskap.

Er BSV-utdanningene i overensstemmelse med behovet for kompetanse i praksisfeltet? Øystein Henriksen har intervjuet ledere fra barnevern, helsetjeneste og Nav, men gir ikke noe entydig svar på spørsmålet. Han mener hovedmønsteret er at lederne oppfatter BSV-utdanningene som generalistutdanninger, og at skillene mellom dem er mindre aktuelle for praksisfeltet. Han viser til at det sjeldnere enn før annonseres spesifikt etter profesjonsutøvere som er enten barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier, og at lederne mener nødvendig spesialisering kan skje etter grunnutdanningen.

Artikler som drøfter teori og betydningen av teori i våre fagområder har hittil vært mangelvare i Fontene forskning. Det er derfor spennende at vi i dette heftet har to artikler med tankevekkende refleksjoner om aktuelle teorier. Magdalene Thomassen presenterer Levinas’ filosofi om ansvar og rettferdighet. Hun skriver at Levinas har inspirert til etisk og profesjonsetisk diskusjon i sosialt arbeid, og argumenterer for at Levinas snarere drøfter betingelsene for menneskelighet, og at menneskets ansvar og rettferdighet er tett forbundet med hverandre. Sosionomen Bente Kojan presenterer Nancy Frasers teori om rettferdighet, med spesiell vekt på omfordeling, anerkjennelse og representasjon. Med utgangspunkt i dilemmaer i barnevernet argumenterer Kojan for at Frasers teori er et nyttig grunnlag for å diskutere makt og rettferdighet i sosialt arbeid.

Under rubrikken Nytt fra forskning omtaler vi nye doktoravhandlinger. Avhandlingene og de mange bokanmeldelsene anbefales. De gir mye kunnskap og inspirasjon til videre lesning.

11.01.2017
01.04.2022 12:56