JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Catrine Torbjørnsen Halås

Privat

17.06.2012
21.08.2023 17:14
Catrine Torbjørnsen Halås har disputert for ph.d.-graden ved Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland med avhandlingen Ungdom i svev – Å oppdage muligheter med utsatte unge.

Halås har skrevet om hvordan profesjonsutøvere kan møte utfordringer som oppstår når de skal samarbeide med utsatte unge i fagutvikling og forskning. Arbeidet tar utgangspunkt i erfaringer fra et konkret rehabiliteringsprosjekt tilknyttet Ungdom i svevet, et prosjekt der forskere, fagfolk og unge i ni kommuner har forsøkt å identifisere hva som virker i arbeidet med å hjelpe utsatte unge i skole, arbeids- og samfunnsliv.

Avhandlingen beskriver hvordan de unge deltakerne opplever at mobbing og krenkelser i barndommen har påført dem en sårbarhet i møte med livet, hvilke erfaringer de har med å slutte på skole og arbeid, og hvordan de har opplevd det å stå utenfor ulike samfunns-arenaer.

Sentrale diskusjoner i studien handler om makt, ulike kunnskapsformer og vitenskapsfilosofiske spørsmål, hvor teksten stiller spørsmål ved og diskuterer den rådende oppfatning i vitenskap, forvaltning, politikk, og kanskje hos folk flest.

Avhandlingen beskriver kunnskap som skapende, gjennom at våre forståelser får betydning for måten vi opptrer på i verden. Gjennom å endre måter å tenke på kan vi bidra til å skape forandring. Sett i et slikt perspektiv kan kunnskap forstås som noe som muliggjør eller umuliggjør forandring, hvor forskeren utfordres til å engasjere seg i forandringen som fagutviklingen skal lede til.

Medvirkning i forskning kan gjøres mulig, ved at forskeren bidrar til å legge til rette for modige møter, hvor nye forståelser kan virke overskridende på den måten at de muliggjør forandringer hos de ulike deltakerne og i undertrykkende sosiale strukturer. Avhandlingen konkluderer med at forskerens viktigste bidrag er å muliggjøre og gi kunnskapsstøtte til de forandrende prosessene.

17.06.2012
21.08.2023 17:14