JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Bjørn-Eirik Johnsen

Privat

17.06.2012
25.04.2022 13:52
Bjørn Eirik Johnsen har disputert for ph.d. -graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Harstad.

Avhandlingen «(…) men ellers var det jo god mat, men det var jævlig strengt!» er en kvalitativ kasusstudie med fokus på fortellingene til tidligere beboere på Trastad Gård, en tidligere sentralinstitusjon for utviklingshemmede. Seks tidligere ansatte, seks tidligere beboere og åtte foreldre/søsken deltar i undersøkelsen. Uformelle kvalitative intervju ble anvendt for å samle informasjon angående deres levde erfaringer og om hendelser som fant sted på institusjonen.

Fortellingene antyder en fast distinksjon mellom ansatte og beboere, der personalet var overordnet. Denne distinksjonen, sammen med en hegemonisk og stram administrering av avdelingene, virket svært undertrykkende på beboerne, hevder Johnsen. Fortellingene blir presentert og utforsket i et interaksjonistisk perspektiv. Individets tilblivelse, sosial devaluering, makt og motmakt er sentrale begreper i diskusjonene.

De tidligere beboerne gir, tross den ekstreme virkeligheten de var plassert i, et klart inntrykk av at de betrakter seg selv som noe langt mer enn passive ofre for tragiske omstendigheter. Mye av samhandlingen mellom beboere og ansatte utviklet seg til et spill omkring rutiner og regler, eller problemer som virket nærmest uløselige, men som fant sitt midlertidige svar i en praksis med stivbente tiltak og oppfinnsomme mottiltak.

17.06.2012
25.04.2022 13:52