JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Bjørg Fossestøl

Privat

17.06.2012
25.04.2022 13:46
Cand.polit. Bjørg Fossestøl forsvarte i juni sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet i Oslo med avhandlingen Kunnskapsbasert praksis i sosialtjenesten. Om profesjonalitet og dømmekraft i sosialt arbeid.

Den består av en analytisk og teoretisk refleksjon over yrkesutøvelsen i sosialtjenesten.

Sosialarbeidere i Nav har fortalt om utfordrende situasjoner. Deres fortellinger viser at betydningsfulle erfaringer av etisk og praktisk karakter i liten grad artikuleres og bearbeides internt. Ifølge Fossestøl kan det synes som om selvforståelsen i velferdsbyråkratienes kulturer medfører at slike erfaringer anses for å være private, og dermed ugyldige i en profesjonell sammenheng. Nav kan med dette komme til å forkaste kunnskap som organisasjonen grunnleggende sett er avhengig av, advarer Fossestøl: Man taper av syne kunnskap knyttet til yrkesutøvernes konkrete erfaringer, deres moralske integritet og deres evne til å utøve dømmekraft.

Bestemte historiske og vitenskapsteoretiske tradisjoner ligger til grunn for den rådende forståelsen av hva profesjonell virksomhet i et byråkrati er. Avhandlingen hevder at denne forståelsen forhindrer at verdifull kunnskap i velferdsbyråkratiet synliggjøres og kommer til anvendelse. Fossestøl argumenterer for et alternativt profesjonssyn, som retter oppmerksomheten direkte mot fenomenet praktisk kunnskap.

17.06.2012
25.04.2022 13:46