JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Beate Goldschmidt-Gjerløw

18.12.2023
18.12.2023 15:31

Beate Goldschmidt-Gjerløw disputerte 14. april 2023 ved Universitetet i Agder med avhandlingen «Sexual violence and children's rights: A mixed methods study of teachers' and students' perceptions of teaching practice in social science education».

Privat

Avhandlingen undersøker læreres og elevers oppfatninger av undervisningspraksis knyttet til trakassering og overgrep i videregående opplæring i Norge. Forskningsprosjektet består av en kartleggingsfase basert på intervjuer med 64 samfunnsfaglærere fra hele landet, og en utprøvingsfase med to av lærerne for å utvikle og prøve ut undervisningsopplegg om trakassering og overgrep med påfølgende intervjuer av deres elever som tok del i utprøvingen.

Et sentralt funn er at lærere i liten grad underviser om trakassering og overgrep i de unges generasjon, og elevene selv rapporterer at de gjerne ønsker mer undervisning om nettopp dette. Retten til utdanning, slik den er definert i FNs barnekonvensjon, omfatter en helhetlig seksualitetsundervisning. Goldschmidt-Gjerløw mener dermed det er et gap mellom den utdanningen elevene får og den de har rett på.

Hun ser nærmere på hvordan lærernes manglende tematisering av trakassering og overgrep kan forstås og diskuterer både strukturelle og emosjonelle barrierer, som tvetydige læreplaner, lærernes fortolkninger av disse, organisering av undervisning og læreres opplevde tidsmangel, skolekultur, læreres utdanningsbakgrunn og lærerutdanning, kulturelt tabu og misforstått omsorg.

E-postadresse: beate.goldschmidt-gjerlow@uia.no

18.12.2023
18.12.2023 15:31