JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Aurélie Picot

Privat

08.06.2016
21.04.2022 12:07
Child Protective Services and Family Cultures: A comparative study of Norway and France.

Picot disputerte som første kandidat i ph.d.-programmet sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akerhus.

Studien utforsker barnevernstjenester i Norge og Frankrike, og ser på faktorer som kan forklare forklare ulikheter mellom landene.

Intervjuer med 43 barnevernsansatte (20 i Norge og 23 i Frankrike) utgjør avhandlingens sentrale datagrunnlag. Studien anvender begreper og teoretiske perspektiver fra både kultursosiologi og familie- og slektskapsforskning.

Avhandlingen består av fire artikler, som tar for seg lovverk, familieforståelse, barnevernspolitikk og barnevernsansattes oppfatninger av biologisk slektskapsbånd. Picot belyser to dispositiver (sett av normer, kunnskaper og praksiser) rundt foreldreskap. Samlet sett kaster artiklene lys på forholdet mellom ulike kulturelle forståelser, profesjonelle ideologier og kunnskaper, og de større strukturelle og institusjonelle kontekstene.

Mens det norske dispositiv kjennetegnes av sterke individualistiske og barnesentrerte tendenser, er det franske mer familiesentrert. Dessuten viser avhandlingen at for å forstå forskjeller mellom barnevernstjenester i ulike land, er det viktig å se på samspillet mellom familiekulturer og profesjonelle ideologier og kunnskap. Funnene har viktige implikasjoner for sosialt arbeids praksis med barn og familier. Det ligger et potensial i studien til å styrke barneverns-ansattes bevissthet om hvordan deres kulturelle antagelser påvirker praksis.

08.06.2016
21.04.2022 12:07