JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Aud Kirsten Innjord

30.08.2022
30.08.2022 10:51
«Arbeidet med å være syk og under arbeidsavklaring. En kritisk kulturanalyse av hvordan unge opplever situasjonen med å være syk og under arbeidsavklaring.»

Innjord disputerte 15.8.21 ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sosialfag. Avhandlingen setter søkelys på det å være ung og syk og under arbeidsavklaring i Nav. Gjennom en kvalitativ forskningsprosess har Innjord undersøkt hvordan unge som mottar arbeidsavklaringspenger opplever situasjonen.

Arbeidsavklaringspenger er en inntektssikringsordning for dem som har fått vurdert arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom. Den ble innført i 2010, og den politiske visjonen var at flere med helseutfordringer skulle komme raskere i arbeid. En stabil trend gjennom flere år har vært at unge under 30 år mottar arbeidsavklaringspenger over lang tid, de fleste med bakgrunn i psykiske helseproblemer. Avhandlingens problemstilling er: Hvordan opplever unge situasjonen med å være syk og under arbeidsavklaring?

Et kritisk kulturanalytisk perspektiv ligger til grunn for studien. Metodisk framgangsmåte og analyse tar utgangspunkt i en refleksiv fortolkende tilnærming. Datamaterialet består av intervjuer med 14 unge voksne mellom 20 og 30 år, hvorav ni kvinner og fem menn, som mottok arbeidsavklaringspenger.

Studien viser hvordan unges opplevelse av å være syk og under arbeidsavklaring kan ses som et arbeid i seg selv. Psykiske og fysiske helseproblemer preget hverdagslivet på mange måter. Smerter, angst, uro og utmattelse gjorde dagene variable og uforutsigbare, og begrenset aktivitetsnivå og tempo både i dagligdagse gjøremål og i arbeidsavklaringen. De hadde behov for at helseproblemer de selv kjente på kroppen ble sett, forstått og tatt på alvor i arbeidsavklaringen. Studien viser i tillegg at de unge ønsket å komme ut i arbeidslivet, men helseutfordringene gjorde at de ikke alltid klarte det. Dette satte dem i en særlig ambivalent og sårbar situasjon, som Innjord fortolker i lys av lønnsarbeidets sterke betydning i samfunnet.    

Avhandlingen konkluderer med at situasjonen slik de unge opplevde den, ikke er en passiv tilværelse, men består av en rekke aktiviteter som kan ses som arbeid. Arbeidet med å være syk og under arbeidsavklaring kan knyttes til målet om at flest mulig skal delta i arbeidslivet. Den avsluttende diskusjonen dreier seg om at det å leve med helseproblemer er et arbeid som krever tid og energi, og må tas på alvor i politikkutforming og i det sosiale arbeidet med mennesker som står utenfor arbeidslivet.

30.08.2022
30.08.2022 10:51