JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Åsmund Hermansen

Privat

30.11.2016
03.05.2022 15:06
Retaining Older Workers

Hermansen disputerer for doktorgraden i sosialt arbeid på Høgskolen i Oslo og Akershus.

De overordnede problemstillingene i avhandlingen er: Hva er forutsetningene for å fastholde eldre arbeidstakere? Har arbeidsgiveres tiltak for å redusere tidligpensjonering effekt? Avhandlingen består av fem artikler.

Den første artikkelen har et arbeidsgiverperspektiv og viser at ekstra ferie, redusert arbeidstid/gradert pensjonering og bonuser er de vanligste fastholdelsestiltakene. Resultatene viser også at intensiteten i fastholdelse av eldre arbeidstakere har økt betydelig fra 2005 til 2010. Videre ser det ut til at fastholdelsestiltakene inngår i en holistisk tilnærming til aktiv aldring, med fokus på forebygging og fastholdelse gjennom hele yrkeskarrieren, da virksomheter som tilbyr fastholdelsestiltak i langt større utstrekning også tilbyr tiltak for livslang læring og forebygging av helseproblemer og redusert arbeidsevne.

Det å tilby fastholdelsestiltak vil ikke nødvendigvis endre pensjoneringsatferden, dersom de ansatte mangler kunnskap om egne rettigheter eller er ute av stand til å foreta informert valg. Den andre artikkelen i avhandlingen har et arbeidstakerperspektiv. Hva ansatte vet, eller i det minste tror de vet, om sin rett til avtalefestet pensjon (AFP) er av betydning for valget om å gå av tidlig versus å fortsette i arbeid. Resultatene i denne artikkelen viser at et stort flertall, og da særlig eldre arbeidstakere, oppgir å kjenne sine pensjonsrettigheter.

Artikkel 3, 4 og 5 knytter sammen arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet. Her undersøkes effektene av de tre vanligste tiltakene. Analysene viser at det er tilbudene om ekstra ferie og bonuser som bidrar til å fastholde eldre arbeidstakere og ikke tiltakene som innebærer en tilpasning av arbeidssituasjonen, i form av redusert arbeidstid/gradert pensjonering.

Mange arbeidstakere går av på uførepensjon før de fyller 62 år, og får dermed ikke muligheten til å nyte godt av disse fastholdelsestiltakene. Det kan derfor være at redusert arbeidstid/gradert pensjonering tilbys for sent til å kunne påvirke muligheten for fortsatt arbeid for denne gruppen arbeidstakere. Som et alternativ eller supplement til disse fastholdelsestiltakene, argumenterer Hermansen for at forebygging av helseproblemer og redusert arbeidsevne tidligere i yrkeskarrieren bør vektlegges sterkere om man ønsker at flere skal jobbe lenger.

30.11.2016
03.05.2022 15:06