JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Anne Juberg

Privat

11.06.2014
21.08.2023 17:14
Anne Juberg disputerte i januar med avhandlingen When not too far gone: A pragmatic - reflexive approach to substance and crime prevention in consumer society towards indicated 16-18-year old adolescents.

Avhandlingen bygger på en fokusgruppestudie av ungdommer i det uklare «mellomrommet» mellom allment akseptert livsførsel og mer avvikende livsstilsvalg.

Hensikten med studien var å få innblikk i ungdommenes perspektiver og praksiser når det gjaldt sentrale livsstils- og livsførselstemaer, og se på hvor hensiktsmessig det er å bruke risikodiskursen som det dominerende perspektivet i rus - og kriminalitetsforebygging.

Deltakerne var bekymret for helsa til andre ungdommer i samme situasjon, men så ikke på seg selv som risikoungdom. De hadde et utpreget tentativt og relativt ureflektert forhold til egen livsførsel.

Studien viser at fagfolk må forholde seg til tentative og tilsynelatende retningsløse væremåter blant ungdom med en viss romslighet, selv om det også er nødvendig å speile det motsigelsesfylte ved væremåten deres.

11.06.2014
21.08.2023 17:14