JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Anja Johnsen

30.08.2022
30.08.2022 14:06
«Barn og unge i fattige familier: Selvoppfattet skolekompetanse, etnisitet og akademisk resiliens. Hvilke faktorer kan fremme skoleprestasjoner hos barn og unge i risiko?»

Johnsen disputerte 3.9.21 ved Universitetet i Bergen, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL). Avhandlingen benytter resiliensteori som et overordnet teoretisk rammeverk i kombinasjon med Bronfenbrenners bioøkologiske teori og modell. Johnsen undersøker risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til skoleprestasjoner hos barn og unge i fattige familier med både norsk bakgrunn og etnisk minoritetsbakgrunn i Norge.

Sentralt i resiliensbegrepet er hvordan barn og unge som lever under komplekse risikoforhold fungerer bra eller tilpasser seg godt. I tillegg undersøkes akademisk resiliens blant etniske minoritetsbarn i nordiske land. Akademisk resiliens viser til skoleprestasjoner hos barn og unge som har opplevd betydelig risiko og motgang, men likevel gjør det bra på skolen. Avhandlingen består av tre delstudier., som basere seg på både statistiske analyser og litteraturgjennomgang.   

Et av hovedfunnene viser at etniske minoritetsbarn presterer like bra eller bedre på skolen enn andre barn og unge i Norge og i Norden. Faktorer som fremmer akademisk resiliens hos etniske minoritetsbarn i nordiske land er knyttet til hard jobbing, positive holdninger og ambisjoner til skolearbeid og støttende skoler og nettverk. Avhandlingen viser at den nordiske velferdsstaten i seg selv kan fremstå som en beskyttelsesfaktor for etniske minoritetsbarn. Den viser også at en forsømmende foreldrestil predikerer lav selvoppfattet skolekompetanse hos barn og unge fra fattige familier uavhengig av etnisk bakgrunn.

Avhandlingen påpeker den negative effekten fattigdom har på etnisk norske barn og unges skoleprestasjoner. For praksisfeltet påpekes viktigheten av helhetlige tiltak og et fungerende samarbeid rundt barn og unge. Kunnskap om hvilke faktorer som fremmer skoleprestasjoner og især akademisk resiliens kan ha relevans for arbeid med å bedre skoleprestasjoner for alle barn og unge, men særlig blant de som er i risiko.

30.08.2022
30.08.2022 14:06