JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Aleksandar Bozic

20.06.2023
20.06.2023 11:04

Aleksandar Bozic disputerte ved Universitetet i Agder i oktober 2022 med avhandlingen «Sosiale tjenester, sosial innovasjon og samarbeid med flere aktører: et perspektiv for sivilsamfunnsorganisasjoner».

Avhandlingen tar for seg hvordan sosial innovasjon blir utviklet gjennom organisasjoner i sivilsamfunnet som yter sosial hjelp til sårbare grupper.

Privat

Et sentralt fokus er å utvide forståelsen av hvordan sosial innovasjon genereres i sosiale tjenester for sårbare grupper gjennom samarbeid med og fra perspektivet til ikke-statlige aktører i sosialt arbeid innenfor en turbulent sosiopolitisk kontekst. Bozic bruker Bosnia-Hercegovina som case. Datakilden består av 15 semistrukturerte intervjuer med representanter for lokale sivilsamfunnsorganisasjoner (SSOer), internasjonale bistands- og utviklingsgivere og institusjoner i offentlig sosial sektor, samt en undersøkelse blant 120 representanter fra en rekke SSOer og sosiale tjenester med erfaring med innovative tjenester, modeller og intervensjoner.

Avhandlingen består av tre publiserte vitenskapelige artikler. Den første omhandler de primære mekanismene og prosessene som ligger til grunn for utviklingen av sosial innovasjon generert av ikke-statlige aktører i sivilsamfunnet. Den andre viser at samarbeid og innovasjon av sosiale tjenester opererer innenfor den tredoble konteksten av komplekse relasjoner som eksisterer mellom offentlige organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale giverorganisasjoner. Den tredje identifiserer flere eksterne faktorer innenfor de økonomiske, politiske og administrative dimensjonene til organisasjoners ressursmiljøer, og ser på hvordan disse påvirker SSOers integrering av sosialt innovative tilnærminger til tjenesteytelse.

Funnene i alle tre artiklene tyder på at sosial innovasjon i sosiale tjenester i en sosialpolitisk turbulenskontekst ikke er et offentlig sektor-fenomen, men snarere kommer fra ikke-statlige tjenesteleverandører (lokale SSOer) med finansiering primært fra flere internasjonale bistands- og utviklingsgivere. Posisjonering av lokale samfunnsorganisasjoner som tilbydere av nye forebyggende tjenester og koblinger med internasjonale givere, deres fond og nettverk, så vel som offentlig sektor, førte til et samarbeid som resulterte i mobilisering av felles ressurser, et tverrsektorielt samarbeid og samarbeid om produksjon av sosialt innovative løsninger innenfor sosialpolitikk og praksis.

Avhandlingen avslører imidlertid også at lokale samfunnsorganisasjoner står overfor mange utfordringer. Maktubalanse, spenninger, lav tillit blant involverte aktører og sterkt hierarki mellom ulike institusjoner, normer og regler reduserer synligheten av SSOers samarbeidende og innovative innsats i sosialtjenestefeltet. Disse utfordringene forsterkes av manglende strukturelle mekanismer som støtter sosial innovasjon, fragmenterte offentlige institusjoner som ikke anerkjenner de innovative evnene til lokale samfunnsorganisasjoner og avhengighet av kortsiktig finansiering fra internasjonale givere.

Epostadresse: aleksandar.bozic@uis.no

20.06.2023
20.06.2023 11:04