Vil styrke barns stemme

Barn har rett til å formidle sine egne opphevelser til Fylkesnemnda. Man må ha barnefaglig kompetanse for å gjøre det, mener FO i en høringsuttalelse.
01.11.2011
14:19
14.12.2013 12:52

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker ikke en profesjonalisering av rollen, og mener det kan føre til at talspersonen tar på seg en sakkyndigrolle.

FO er uenig med departementet i dette, og mener talspersonene trenger tilleggsskolering.

– I tillegg yil barnefaglig kompetanse må talspersonene få skolering i rollen som talsperson, sier Ellen Galaasen i FOs arbeidsutvalg.

Må profesjonaliseres

Hun understreker at FO er positivet til at departementet sikrer at barns stemme skal bli hørt i revideringen av forskriften for barns talspersoner i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Barnevernpedagogen er ikke enig med departementet i at talspersonenrollen ikke skal profesjonalisereres.

– Departementet mener talspersonen da kan stå i fare for å påta seg en sakkyndigrolle. Jeg mener dette er feil da de nye forskriftene nettopp er med på å tydeliggjøre rollen, sier Galaasen.

Egne kurs

Hun understreker at FO ikke mener at det kun er barnevernpedagogkompetansen som duger som talspersoner. Og mener det bør stilles kompetansekrav.

– Talspersonene bør ha barnefaglig bakgrunn, tilegnet både gjennomutdanning og yrkeserfaring. Det er en forutsetning for å kunne gjøre denne jobben. De som skal stå på lista over talspersoner må dessuten få en skolering slik at de blir skikkelig gode i jobben.

Ingen fagvurdering

Galaasen er enig i departementet i at talspersonene ikke lenger skal vurdere hva som er barnets beste.

– Det er en rolleblanding, det er barnets opplevelse av situasjonen sin talspersonen skal formidle, understreker Galaasen.

01.11.2011
14:19
14.12.2013 12:52