Vil ha klarere ansvar

FO ønsker en tydeligere og mer enhetlig plassering av ansvaret for opplæring i institusjoner.
17.01.2006
09:48
15.12.2013 22:35

I et høringssvar om opplæring i helse- og barneverninstitusjoner går FO inn for at fylkeskommunen der institusjonene ligger skal ha ansvar for å oppfylle opplæringsrettighetene til de som bor i institusjoner.. FO foreslår at dette gjennomføres både for rusinstitusjoner, barneverninstitusjoner og helseinstitusjoner, og uansett om institusjonene er offentlige eller private. I høringssvaret skriver FO at dette vil sikre at skolestart for barn i institusjoner ikke blir forsinket på grunn av oppgjør mellom kommuner og fylkeskommuner.Det er stor forskjell på antallet barneverninstitusjoner i de forskjellige fylkene, og FO mener det er nødvendig med økte ressurser til de fylkeskommunene som har mange institusjoner, slik at barna får den opplæring de trenger.

17.01.2006
09:48
15.12.2013 22:35