Verner de yngste

Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skal automatisk overføres til barnevernet, etter en kommende endring i barnevernloven.
21.01.2008
09:28
16.12.2013 03:38

Lovforslaget, som nå skal godkjennes av Stortinget, gir barnevernet omsorgsansvar for enslige mindreårige i den første fasen etter ankomst til landet, under behandling av asylsøknaden og videre fram til enten bosetting eller utvisning.

Regjeringen arbeider også for at enslige mindreårige mellom 15 og 18 år rutinemessig skal overføres til barnevernet. Målet er å fastsette dette ved lov fra 2009, ifølge Barne- og likestillingsdepartementet. Denne eldste aldersgruppen utgjør 90 prosent av de enslige mindreårige som søker asyl i Norge.

21.01.2008
09:28
16.12.2013 03:38