Vemmes over NHOs musefelle

– Det egner seg ikke på trykk hva jeg tenkte da jeg så NHO-plakaten med musefella og lenestolen som fanger folk i en velferdsfelle, sier FO-leder Rigmor Hogstad.
05.01.2011
13:03
16.12.2013 15:01

vibeke.liane@lomedia.no

Hun mener bildet viser hva NHO tenker om vanlige folk som sliter med helseplager.

– Det er gammelt tankegods som skjuler seg bak det makabre symbolet. Og det er ikke ukjent at NHO, de borgerlige partiene, den konservative tenketanken Cevita og markedsliberalistene ønsker å bygge ned velferdsstaten, framholder Hogstad.

Farlige bølger

Hun reagerer på vinklingen temaene til NHOs årskonferanse, med tittelen ”Velferdsfellen”, som arrangeres i dag. NHO advarer om at velferdsordningene blir for dyre.

NHO-president Kristin Skogen Lund hevdet foran konferansen at eldrebølgen, trygdebølgen og migrasjonsbølgen innebærer at velferdsordningene våre ikke lar seg finansiere i framtiden uten at langt flere kommer i arbeid. De har fått Synovate Norge til å gjøre en undersøkelse som belegger påstanden.

Administrerende direktør John G. Bernander i NHO konkluderer i sin innledning at velferdsstaten brekker ryggen om få år om vi ikke gjør noe nå.

– Statistikkene viser at flere folk er i arbeid, og flere folk er friske enn noen gang. Samtidig har vi flere eldre enn noen gang, sier Hogstad.

Strammere arbeidsliv

Hun frykter ikke at eldre blir gjort til en pariaklasse, men mener NHO med sin argumentasjon skyter løs på uføre.

– Argumentasjonen rammer først og fremst uføre og de som av ulike årsaker ikke finner sin plass i arbeidslivet. NHO vil tydeligvis ha et strammere arbeidsliv, framholder Hogstad.

Motrapport

For Velferdsstaten har engasjert De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte til å gjøre en tilsvarende undersøkelse for å imøtegå NHOs argumentasjon. Rapporten bekrefter Hogstads påstand, og konkluderer med at gode velferdsordninger og rimelige minstelønninger bidrar til lavt utenforskap, høy sysselsetting og høy verdiskapning.

Valgkamp

I en lederartikkel skriver Dagens Næringsliv at åtte av ti nordmenn vil effektivisere offentlig sektor for å spare penger. Og at fire av ti spurte mener at framtidens velferdsordninger kommer til å bli dårligere enn i dag. ”Foreløpig tilbyr H/Frp minst like mye velferd som de rødgrønne, bare anrettet på en mer effektiv og privat måte,” skriver Dagens Næringsliv.

Hogstad mener konferansen er en bevisst drahjelp fra NHO til høyresiden foran høstens kommunevalg. Og forteller at dette kommer enda tydeligere fram i et debattinnlegg administrende direktør Petter Furulund i NHO Service har skrevet i Kragerø Blad Vestmar, hvor han argumenterer for at konkurranseutsetting gir mer velferd i kommunene.

– Tall fra Oslo, som har vært styrt av Høyre og Fremskrittspartiet i nærmere 12 år, viser at byråkratiet og kostnadene har økt i forbindelse med anbudene. Spørsmålet er om det gir en mer effektiv velferd, sier Hogstad.

05.01.2011
13:03
16.12.2013 15:01