Velferdsarbeidere vil ha med FO

—FO må gjøre mer for å synliggjøre oss, mener velferdsarbeiderne på FO-kongress. De er en ny yrkesgruppe, men vil sette sitt preg på FO.
27.11.2010
14:43
16.12.2013 14:45

mia.paulsen@lomedia.no

Fontene skrev i går om velferdsarbeider Tone Halvorsen, som har tale- og forslagsrett for velferdsarbeiderne på FO-kongressen. Men velferdsarbeiderne gjør seg gjeldende også med to i studentdelegasjonen (med fulle rettigheter) og en som representerer Oslo-avdelingen på FO-kongressen (også med fulle rettigheter). De tre er Camilla Lothe (student og velferdsarbeiderutvalget sin representant i FO-studentenes AU), Aud Cecilie Brubakken (student og leder for lokallaget ved Universitetet i Agder) og Knut Henning Braaten, velferdsarbeider fra Oslo.

Legge bedre til rette

Camilla Lothe mener FO må legge bedre til rette for å gjøre utdanningen kjent og rekruttere blant velferdsarbeidere.

— For eksempel er det fint om tillitsvalgte husker å nevne alle fire yrkesgruppene, sier hun.

Alle tre mener FO har en viktig oppgave i å påvirke profil og utforming av velferdsarbeiderutdanningene. De forteller at bacheloren i velferdsforvaltning ikke har nasjonal rammeplan og at studiene er noe ulike fra sted til sted.

— Noen steder er det fagpersonene ved utdanningene, og ikke behovet, som bestemmer hvordan studiene skal se ut, sier Camilla Lothe.

Praksis

De ønsker også at FO skal være med og ta fatt i en formalisering av praksiskrav på velferdsutdanningene. Ved Universitetet i Agder er det ikke lagt inn noen praksisperiode i studiet.

Målet til de tre er etter hvert å bli så store at de kan bli en egen seksjon i FO. Inntil da ønsker de at noen i FO sentralt har spesielt ansvar for å ivareta deres yrkesgruppe.

Konferanse

De tre forteller at velferdsarbeiderne skal holde en konferanse etter jul. Da skal de blant annet diskutere hva de vil hete. For de er ikke helt fornøyd verken med «velferdsarbeider» eller «velferdsviter».

— Vi håper flest mulig blant studenter og ferdig utdannede velferdsarbeidere vil være med og diskutere dette, vår utdanningsprofil og veien videre, sier de tre.

27.11.2010
14:43
16.12.2013 14:45