Utgivelsesplan for 2008

03.03.2005
13:43
15.12.2013 21:00

Utgave Materiellfrist Utgivelse Fontene nr. 1 4.januar 16. januar Fontene nr. 2 24. januar 6. februar Fontene nr. 3 14. februar 27. februar Fontene nr. 4 13. mars 28. mars Fontene nr. 5 4. april 18. april Fontene nr. 6 25. april 9. mai Fontene nr. 7 20. mai 2. juni Fontene nr. 8 13. juni 26. juni Fontene nr. 9 13. august 28. august Fontene nr. 10 5. september 9. oktober Fontene nr. 11 26. september 9. oktober Fontene nr. 12 17. oktober 30. oktober Fontene nr. 13 7. november 20. november Fontene nr. 14 28. november 15. desember

03.03.2005
13:43
15.12.2013 21:00